Trwa ładowanie...
bDSqkgNx

Notowania

DataTytułKursZmiana
2021-04-12
OPF ZAWIADOMIENIE O TRANSAKCJACH NA PAPIERACH WARTOŚCIOWYCH OPEN FINANCE S.A.
0,80
+2,25
2021-04-08
OPF ZAWIADOMIENIE O TRANSAKCJACH NA PAPIERACH WARTOŚCIOWYCH OPEN FINANCE S.A.
0,81
-0,99
2021-04-06
OPF ZAWIADOMIENIE O TRANSAKCJACH NA PAPIERACH WARTOŚCIOWYCH OPEN FINANCE S.A.
0,79
+1,52
2021-04-06
OPF REJESTRACJA PRZEZ SĄD REJESTROWY ZMIAN STATUTU OPEN FINANCE S.A.
0,79
+1,52
2021-04-02
OPF KOREKTA RAPORTU BIEŻĄCEGO NR 52/2021: OGŁOSZENIE ZARZĄDU O ZWOŁANIU ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA AKCJONARIUSZY
0,79
0,00
2021-04-01
OPF ZAWIADOMIENIE O TRANSAKCJACH NA PAPIERACH WARTOŚCIOWYCH OPEN FINANCE S.A.
0,76
0,00
2021-03-31
OPF OGŁOSZENIE ZARZĄDU O ZWOŁANIU ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA AKCJONARIUSZY
0,77
0,00
2021-03-31
OPF ZAWIADOMIENIE O TRANSAKCJACH NA PAPIERACH WARTOŚCIOWYCH OPEN FINANCE S.A.
0,77
0,00
2021-03-29
OPF ZAWIADOMIENIE O TRANSAKCJACH NA PAPIERACH WARTOŚCIOWYCH OPEN FINANCE S.A.
0,74
+2,71
2021-03-25
OPF RS /: formularz skonsolidowanego raportu rocznego
0,78
-1,28
2021-03-25
OPF R /: formularz raportu rocznego
0,78
-1,28
2021-03-25
OPF ZAWIADOMIENIE O TRANSAKCJACH NA PAPIERACH WARTOŚCIOWYCH OPEN FINANCE S.A.
0,78
0,00
2021-03-24
OPF INFORMACJA O ZAMIARZE UJĘCIA W JEDNOSTKOWYM SPRAWOZDANIU FINANSOWYM SPORZĄDZONYM NA DZIEŃ 31 GRUDNIA 2020 R. ORAZ SKONSOLIDOWANYM SPRAWOZDANIU FINANSOWYM SPORZĄDZONYM NA DZIEŃ 31 GRUDNIA 2020 R. INFORMACJI O ISTOTNEJ NIEPEWNOŚCI DOTYCZĄCEJ KONTYNUACJI DZIAŁALNOŚCI ORAZ STANOWISKO ZARZĄDU DOTYCZĄCE KONTYNUACJI DZIAŁALNOŚCI EMITENTA
0,78
0,00
2021-03-23
OPF ZAWIADOMIENIE O TRANSAKCJACH NA PAPIERACH WARTOŚCIOWYCH OPEN FINANCE S.A.
0,80
-0,25
2021-03-22
OPF INFORMACJA O ZAMIARZE UJĘCIA W SKONSOLIDOWANYM SPRAWOZDANIU FINANSOWYM SPORZĄDZONYM NA DZIEŃ 31 GRUDNIA 2020 R. ISTOTNYCH ZDARZEŃ JEDNORAZOWYCH DOTYCZĄCYCH WYNIKÓW FINANSOWYCH SPÓŁKI STOWARZYSZONEJ OPEN LIFE TUŻ S.A. UJĘTYCH JAKO UDZIAŁ W STRACIE JEDNOSTEK STOWARZYSZONYCH
0,80
+3,50
2021-03-22
OPF TERMINY PUBLIKACJI RAPORTÓW OKRESOWYCH W ROKU OBROTOWYM 2021
0,80
+3,50
2021-03-19
OPF ZAWIADOMIENIE O TRANSAKCJACH NA PAPIERACH WARTOŚCIOWYCH OPEN FINANCE S.A.
0,84
0,00
2021-03-18
OPF ZMIANA ADRESU SIEDZIBY EMITENTA
1,05
-20,00
2021-03-17
OPF INFORMACJA O ZAMIARZE UJĘCIA W SKONSOLIDOWANYM SPRAWOZDANIU FINANSOWYM SPORZĄDZONYM NA DZIEŃ 31 GRUDNIA 2020 R. ODPISÓW AKTUALIZUJĄCYCH WARTOŚĆ INWESTYCJI, WARTOŚĆ FIRMY I INNYCH AKTYWÓW ORAZ UJĘCIA W JEDNOSTKOWYM SPRAWOZDANIU FINANSOWYM NA DZIEŃ 31 GRUDNIA 2020 R. ODPISÓW AKTUALIZUJĄCYCH WARTOŚĆ INWESTYCJI I INNYCH AKTYWÓW
1,10
-4,55
2021-03-17
OPF ZAWIADOMIENIE O TRANSAKCJACH NA PAPIERACH WARTOŚCIOWYCH OPEN FINANCE S.A.
1,10
-6,36
  • Poprzednia strona
  • z 59
  • Następna strona
bDSqkgOf