Trwa ładowanie...
bDXHHdsl

Notowania

Pobieranie danych do wykresu...

Raporty kwartalne

2020Q42020Q32020Q22020Q1
Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów47 02346 96651 98468 867
Zysk (strata) z działalności operacyjnej-5 31229 519-14 003-4 064
Zysk (strata) brutto-35 98929 096-14 397-5 227
Zysk (strata) netto-37 02127 859-15 129-4 253
Przepływy netto-145-1 561465704
Przepływy netto z działalności operacyjnej1 959-2721 5315 136
Przepływy netto z działalności inwestycyjnej-1 241-1 444-2 140-2 007
Przepływy netto z działalności finansowej-8631551 074-2 425
Aktywa razem242 754282 571260 870275 137
Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania219 106221 677227 733226 966
Zobowiązania długoterminowe66 15463 11858 83999 419
Zobowiązania krótkoterminowe152 952158 559168 894127 547
Kapitał własny23 64860 89433 13748 171
Kapitał zakładowy743743743743
Liczba akcji (tys. szt.)12 392,7812 392,7812 392,7812 392,78
Wartość księgowa na jedną akcję (PLN)1,914,912,673,89
Zysk (strata) na jedną akcję (PLN)-2,992,25-1,22-0,34
Rozwodniona liczba akcji (tys. szt.)
Rozwodniona wartość księgowa na jedną akcję (PLN)
Rozwodniony zysk (strata) na jedną akcję (PLN)
Zadeklarowana lub wypłacona dywidenda na jedną akcję (PLN)

Raporty roczne

2020201920182017
Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów214 840337 674375 522351 655
Zysk (strata) z działalności operacyjnej6 140-161 921-148 068-28 331
Zysk (strata) brutto-26 517-168 742-148 9336 396
Zysk (strata) netto-28 544-175 716-138 564-18 173
Przepływy netto-537-2 543-18 49523 273
Przepływy netto z działalności operacyjnej8 354-8 45322 25410 588
Przepływy netto z działalności inwestycyjnej-6 832-20 203-27 6463 644
Przepływy netto z działalności finansowej-2 05926 113-13 1039 041
Aktywa razem242 754278 228447 401620 569
Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania219 106225 710219 164251 364
Zobowiązania długoterminowe66 154103 69711 974126 805
Zobowiązania krótkoterminowe152 952122 013207 190124 559
Kapitał własny23 64852 518228 237369 205
Kapitał zakładowy743743743743
Liczba akcji (tys. szt.)12 392,7812 392,7812 392,7812 392,78
Wartość księgowa na jedną akcję (PLN)1,914,2418,4229,79
Zysk (strata) na jedną akcję (PLN)-2,30-14,18-11,18-1,47
Rozwodniona liczba akcji (tys. szt.)
Rozwodniona wartość księgowa na jedną akcję (PLN)
Rozwodniony zysk (strata) na jedną akcję (PLN)
Zadeklarowana lub wypłacona dywidenda na jedną akcję (PLN)
bDXHHdsT