Trwa ładowanie...
bEaiJMth

Notowania

CZARNKOW: strona spółki
26.02.2021, 18:42

BRO Informacja o zawarciu przez głównego akcjonariusza umowy przelewu wierzytelności

Zarząd Spółki Browar Czarnków S.A. w restrukturyzacji z siedzibą w Kamionce („Spółka”, „Emitent”), informuje o otrzymaniu w dniu 26.02.2021r. zawiadomienia o zawarciu umowy przelewu wierzytelności („Umowa”), zawartej dnia 22 lutego 2021 r. pomiędzy akcjonariuszem Emitenta - New Business sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie („Nabywca”), a SGB-Bank S.A. z siedzibą w Poznaniu („Zbywca”). W związku z Umową, Nabywca nabył wierzytelności wynikające z wypowiedzianych poniżej umów kredytowych (o wypowiedzeniu umów kredytowych Emitent informował w raporcie ESPI nr 1/2020 z dnia 15 czerwca 2020 r.):
1) Umowa PI/5/I/U/2011 z dnia 7 września 2011 r. o kredyt inwestycyjny. Na mocy przedmiotowej umowy Emitentowi został udzielony kredyt w kwocie 2.774.300 PLN. Pozostała kwota do spłaty na dzień 22 lutego 2021 r. wynosi 2.394.644,23 zł 2) Umowa PI/9/I/U/2011 z dnia 29 listopada 2011 r. o kredyt inwestycyjny Na mocy przedmiotowej umowy Emitentowi został udzielony kredyt w kwocie 8.600.000 PLN. Pozostała kwota do spłaty na dzień 22 lutego 2021 r. wynosi 7.960.218,07 zł. 3) Umowa PI/11/ORB/U/2012 z dnia 22 października 2012 r. o kredyt w rachunku bieżącym. Na mocy przedmiotowej umowy Emitentowi został udzielony kredyt w kwocie 2.500.000 PLN. 4) Umowa PI/02/UK06/2013 z dnia 3 lipca 2013 r. o kredyt inwestycyjny Na mocy przedmiotowej umowy Emitentowi został udzielony kredyt w kwocie 5.400.000 PLN. Pozostała kwota do spłaty na dzień 22 lutego 2021 r. wynosi 6.194.371,83 zł. Treścią Umową zostały objęte wszystkie wierzytelności Zbywcy w stosunku do Emitenta oraz wszystkie zabezpieczenia tych wierzytelności. Wejście Umowy w życie zawarte zostało pod warunkiem zapłaty umówionej kwoty do dnia 02.03.2021r., przy czym według wiedzy Emitenta warunek ten został już spełniony. Emitent nie zna warunków finansowych Umowy, w szczególności nie jest mu znana cena za wierzytelności.

Inne komunikaty

bEaiJMtP