Trwa ładowanie...
bEikuzdx

Notowania

MRH Zawiadomienie akcjonariusza w sprawie zejścia poniżej progu 20% ogólnej liczby głosów na walnym zgromadzeniu

Zarząd spółki Mr Hamburger S.A. z siedzibą w Dąbrowie Górniczej (dalej: Spółka) informuje, iż do Spółki
wpłynęło zawiadomienie od akcjonariusza – Pana Krzysztofa Moski, sporządzone w trybie art. 69 ust. 1 pkt 1 Ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych, w sprawie zejścia poniżej progu 20% ogólnej liczby głosów na walnym zgromadzeniu Spółki. W załączeniu Zarząd przekazuje otrzymane zawiadomienie z zasłoniętymi danymi wrażliwymi

Załączniki

Inne komunikaty

bEikuzef