Trwa ładowanie...
bDSqwvQl

Notowania

MLS Szacunkowe wyniki za 2020 r.

Zarząd ML System S.A. („Spółka”) , w oparciu o wstępną analizę dostępnych wyników finansowych Emitenta i jednostki zależnej Emitenta będących aktualnie przedmiotem badania przez biegłego rewidenta, szacuje, że w 2020 r. Grupa Emitenta uzyskała następujące wyniki finansowe:
1) skonsolidowane przychody ze sprzedaży: ok. 127,3 mln zł, wobec 93,4 mln zł w roku 2019 r., 2) skonsolidowany wynik EBITDA: ok. 22,1 mln zł, wobec 14,0 mln zł w 2019 r. Prezentowane wielkości mają charakter wstępny i szacunkowy. Obliczenia powyższych danych zostały dokonane według aktualnej wiedzy Zarządu na dzień 3 marca 2021 r. i mogą ulec zmianie po pełnym zamknięciu ksiąg rachunkowych. Jednocześnie Zarząd Spółki informuje, iż publikacja raportu rocznego i skonsolidowanego raportu rocznego za 2020 r. przewidywana jest na dzień 17 marca 2021 r.

Inne komunikaty

bDSqwvQT