Trwa ładowanie...
bEThCjeJ
Notowania

INW Zmiana stanu posiadania

Na podstawie art. 70 pkt 1 ustawy o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych („ustawa o ofercie”) Zarząd Inwestycje.pl S.A. z siedzibą we Wrocławiu („Emitent”) informuje o otrzymaniu w dniu 03.03.2021 roku zawiadomienia sporządzonego na podstawie art. 69 ustawy o ofercie od akcjonariusza Artura Błasika.
Emitent w załączeniu przekazuje zawiadomienie, o którym mowa powyżej oraz zawiadomienie odnośnie stanu posiadania akcji własnych przez Emitenta.

Załączniki

Inne komunikaty

bEThCjfr