Trwa ładowanie...
bEihzOJh

Notowania

BRO Zawarcie umowy pożyczki z akcjonariuszem oraz zawarcie umowy zastawu rejestrowego

Zarząd Browar Czarnków S.A. („Spółka”, Emitent”), informuje o tym, że w dniu wczorajszym, tj. 03.03.2021r., została podpisana umowa pożyczki z akcjonariuszem Spółki New Business sp. z o.o., na kwotę 500.000 zł (słownie: pięćset tysięcy złotych), z terminem zwrotu do dnia 31 grudnia 2021r. Pożyczkobiorcą jest Spółka a pożyczkodawcą New Business sp. z o.o. Formą zabezpieczenia przedmiotowej pożyczki będzie zastaw rejestrowy na przysługującym Spółce prawie ochronnym do znaku towarowego Browar Czarnków 1983, pod warunkiem wyrażenia zgody na takie zabezpieczenie przez Nadzorcę Sądowego.
O ustanowieniu zabezpieczenia Spółka poinformuje odrębnym komunikatem. Umowa została podpisana za zgodą Nadzorcy Sądowego. Środki z pożyczki przeznaczone zostaną na zakup produktów celem wznowienie produkcji w pełnym zakresie, która w ostatnim okresie z uwagi na dotychczasowy brak środków została istotnie ograniczona, co z kolei pozwoli przygotować się Spółce do zbliżającego się sezonu wakacyjnego. Emitent uznał powyższe informacje za istotne, z uwagi na zobowiązanie się Spółki do ustanowienia zabezpieczenia rzeczowego przedmiotowej pożyczki.

Inne komunikaty

bEihzOJP