Trwa ładowanie...
bDXWYzVN

Notowania

KBJ: strona spółki
9.03.2021, 15:09

KBJ Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty – usługi wsparcia technicznego Gaz-System

Zarząd KBJ S.A. (Emitent) przekazuje informację o wyborze najkorzystniejszej oferty w postępowaniu publicznym prowadzonym przez Operatora Gazociągów Przesyłowych GAZ SYSTEM S.A. z siedzibą w Warszawie (Zamawiający) dotyczącym zawarcia umowy dla zadania „Zakup usług wsparcia technicznego SAP Standard Support dla oprogramowania SAP” (Postępowanie).
Całkowita wartość oferty wynosi 3,6 mln zł brutto, umowa będzie realizowana w okresie do 31 grudnia 2021 r. Zgodnie z Ustawą Prawo Zamówień Publicznych Zamawiający informuje, iż zgodnie z art. 94 ust. 1 pkt 1) ustawy, umowa może zostać zawarta w terminie nie krótszym niż 10 dni od dnia przesłania zawiadomienia o wyborze najkorzystniejszej oferty, z zastrzeżeniem art. 183 ustawy. Przedmiotowa informacja spełnia kryterium istotności, ze względu na planowane przychody. Emitent uznał ją również za istotną z uwagi na perspektywy rozwoju Emitenta.

Inne komunikaty

bDXWYzWv