Trwa ładowanie...
bEgocldx

Notowania

ARTGAMES: strona spółki
10.03.2021, 16:19

ARG Zawiadomienie z art. 69 Ustawy o ofercie publicznej – zejście poniżej progu 5 procent udziału w ogólnej liczbie głosów na Walnym Zgromadzeniu Spółki

Zgodnie z art. 70 pkt 1) Ustawy z dnia 29 lipca 2005 roku o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych, Zarząd Spółki Art Games Studio S.A. z siedzibą w Warszawie ("Spółka") informuje, iż w dniu 10 marca 2021 r. do informacji Spółki wpłynęło zawiadomienie od Carpathia Capital Alternatywna Spółka Inwestycyjna S.A. z siedzibą w Poznaniu o zejściu poniżej progu 5 procent udziału w ogólnej liczbie głosów na Walnym Zgromadzeniu Spółki.
Przedmiotowe pismo stanowi załącznik do niniejszego raportu.

Załączniki

Inne komunikaty

bEgoclef