Trwa ładowanie...
bEsbsIjp

Notowania

PEPEES: strona spółki
10.03.2021, 17:04

PPS Zmiana terminu publikacji raportu rocznego i skonsolidowanego raportu rocznego za rok 2020 roku

Zarząd Przedsiębiorstwa Przemysłu Spożywczego „PEPEES” SA informuje o zmianie terminu przekazania do publicznej wiadomości raportu jednostkowego i skonsolidowanego za 2020 rok na dzień 28 kwietnia 2021 r.
Pierwotna data publikacji tego raportu była ustalona na dzień 15 marca 2021 roku, zgodnie z informacją przekazaną raportem bieżącym nr 1/2021 z dnia 29 stycznia 2021 roku. Podstawa szczegółowa: § 80 ust. 2 pkt 1) Rozporządzenie Ministra Finansów w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim

Inne komunikaty

bEsbsIjX