Trwa ładowanie...
bEigHKdN

Notowania

AUXILIA: strona spółki
11.03.2021, 16:02

AUX Podjęcie decyzji o wstrzymaniu realizacji umowy ramowej w zakresie cesji wierzytelności odszkodowawczych

Zarząd Spółki Auxilia S.A. z siedzibą we Wrocławiu ("Spółka", "Emitent") w nawiązaniu do informacji przekazanych w treści raportu bieżącego ESPI nr 26/2018 z dnia 7 grudnia 2018 r. o zawarciu przez Emitenta umowy ramowej o współpracy z PHI Wierzytelności S.A. z siedzibą w Poznaniu, realizowanej następnie we współpracy z PHI Wierzytelności sp. z o.o. z siedzibą w Poznaniu, która przejęła prawa i obowiązki partnera Emitenta wynikające ze wspomnianej powyżej umowy, a także pozostałych raportów bieżących Emitenta odnoszących się do realizowanych cesji wierzytelności odszkodowawczych, niniejszym informuje, iż w wyniku ustaleń pomiędzy stronami, w dniu 11 marca 2021 r. podjęta została decyzja o tymczasowym wstrzymaniu realizacji cesji wierzytelności odszkodowawczych na ustalonych dotychczas zasadach.
Decyzja podjęta została w związku z planowaną przez Emitenta rewizją warunków zawierania przedmiotowych transakcji, a także rozpoczęciem procesu pozyskiwania potencjalnych partnerów finansowych w zakresie współpracy na zasadach zbliżonych do warunków zawartych w przedmiotowej umowie ramowej. Jednocześnie Zarząd Emitenta nie wyklucza kontynuowania współpracy w przypadku zidentyfikowania przez strony sprzyjających ku temu uwarunkowań. Powyższa ewentualność poddana zostanie szczegółowej analizie, na podstawie której Zarząd Emitenta podejmie decyzję o dalszym rozwoju działalności w obszarze cesji wierzytelności, która może mieć istotny wpływ na przyszłe wyniki finansowe Emitenta i jego Grupy Kapitałowej. Zarząd Emitenta zdecydował o publikacji powyższej informacji z uwagi na fakt, iż może mieć ona znaczący wpływ na przyszłą sytuację finansową, majątkową oraz gospodarczą Emitenta oraz Grupy Kapitałowej Emitenta.

Inne komunikaty

bEigHKev