Trwa ładowanie...
bDZpJAHV

Notowania

PRF Stan przedmiotu zastawu – zabezpieczenie obligacji

Zgodnie z Warunkami Emisji obligacji serii L, M, N, O, P, R oraz S, PRAGMAGO S.A. przedstawia raport dotyczący stanu przedmiotu zastawu zabezpieczającego roszczenia posiadaczy obligacji tych serii. Wartość nominalna wierzytelności wchodzących w skład zbioru wierzytelności objętych zastawem dla poszczególnych serii wyniosła na dzień 28 lutego 2021 r.
dla serii L 19 500 053 zł. dla serii M 15 602 915 zł. dla serii N 5 305 658 zł. dla serii O 13 000 567 zł. dla serii P 13 007 878 zł. dla serii R 15 662 125 zł. dla serii S 9 104 671 zł. Łączna wartość zbioru: 91 183 867 zł. Łączne wpływy na rachunek bankowy objęty zastawem rejestrowym ustanowionym dla zabezpieczenia wierzytelności z Obligacji serii P, R oraz serii S za ostatnie 6 miesięcy wyniosły 61.901.978 zł. Podstawa prawna – art. 17 ust. 1 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 596/2014 (MAR).

Inne komunikaty

bDZpJAID