Trwa ładowanie...
bEUFBeLF
Notowania
BIOTON: strona spółki
16.03.2021, 17:13

BIO Rezygnacja Przewodniczącego Rady Nadzorczej Bioton S.A.

Zarząd spółki BIOTON S.A. (dalej „Spółka”) informuje, że w dniu dzisiejszym otrzymał rezygnację Pana Dr Hao Fan ze sprawowania funkcji Przewodniczącego Rady Nadzorczej Spółki z dniem 16 marca 2021 roku. Powodem rezygnacji są przyczyny osobiste.
Zarząd Spółki pragnie podziękować Panu Dr Hao Fan za jego wkład w rozwój Spółki. Podstawa prawna: § 5 ust. 4 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 29 marca 2018 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim.

Inne komunikaty

bEUFBeMn