Trwa ładowanie...
bDXQOYJN

Notowania

OPENFIN: strona spółki
17.03.2021, 17:51

OPF INFORMACJA O ZAMIARZE UJĘCIA W SKONSOLIDOWANYM SPRAWOZDANIU FINANSOWYM SPORZĄDZONYM NA DZIEŃ 31 GRUDNIA 2020 R. ODPISÓW AKTUALIZUJĄCYCH WARTOŚĆ INWESTYCJI, WARTOŚĆ FIRMY I INNYCH AKTYWÓW ORAZ UJĘCIA W JEDNOSTKOWYM SPRAWOZDANIU FINANSOWYM NA DZIEŃ 31 GRUDNIA 2020 R. ODPISÓW AKTUALIZUJĄCYCH WARTOŚĆ INWESTYCJI I INNYCH AKTYWÓW

Zarząd Open Finance S.A. („Emitent”) z siedzibą w Warszawie, przy ul. Młynarskiej 48, 01-171 Warszawa, informuje, że w trakcie sporządzania skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej Open Finance S.A. („Grupa”) sporządzonego za rok 2020 zakończony dnia 31 grudnia 2020 roku stwierdzono istnienie poniżej opisanych okoliczności, które będą miały znaczący wpływ na skonsolidowany wynik finansowy Grupy Kapitałowej Open Finance S.A. („Grupa Kapitałowa”).
Grupa Kapitałowa wykonała test na utratę wartości inwestycji w Noble Funds TFI S.A. z siedzibą w Warszawie, w związku z którym Grupa Kapitałowa stwierdziła konieczność dokonania odpisu aktualizującego z tytułu utraty wartości tejże inwestycji o kwotę 15.269 tys. zł, co będzie skutkowało korektą wyniku skonsolidowanego za rok 2020 o kwotę 15.269 tys. zł brutto. Grupa Kapitałowa wykonała test na utratę wartości firmy Open Brokers S.A. z siedzibą w Warszawie, w związku z którym Grupa Kapitałowa stwierdziła konieczność dokonania odpisu aktualizującego wartość firmy o kwotę 3.756 tys. zł, co będzie skutkowało korektą wyniku skonsolidowanego za rok 2020 o kwotę 3.756 tys. zł brutto. Grupa Kapitałowa stwierdziła również konieczność dokonania odpisów aktualizujących następujące wartości aktywów tj. aktywa z tytułu podatku odroczonego na kwotę 1.087 tys. zł oraz należności handlowych na kwotę 705 tys. zł, co będzie skutkowało korektą wyniku skonsolidowanego za rok 2020 o kwotę 1.792 tys. zł brutto. Zarząd Open Finance S.A. („Emitent”) z siedzibą w Warszawie, przy ul. Młynarskiej 48, 01-171 Warszawa, informuje, że w trakcie sporządzania jednostkowego sprawozdania finansowego Open Finance S.A. sporządzonego za rok 2020 zakończony dnia 31 grudnia 2020 roku stwierdzono istnienie poniżej opisanych okoliczności, które będą miały znaczący wpływ na jednostkowy wynik finansowy. Spółka wykonała test na utratę wartości inwestycji w Noble Funds TFI S.A. z siedzibą w Warszawie, w związku z którym Spółka stwierdziła konieczność dokonania odpisu aktualizującego z tytułu utraty wartości inwestycji w jednostkę stowarzyszoną Noble Funds TFI S.A. w kwocie 1.702 tys. zł, co będzie skutkowało korektą wyniku jednostkowego za rok 2020 o kwotę 1.702 tys. zł brutto. Spółka stwierdziła również konieczność dokonania odpisów aktualizujących następujące wartości aktywów tj. aktywa z tytułu podatku odroczonego na kwotę 1.087 tys. zł oraz należności handlowych na kwotę 705 tys. zł, co będzie skutkowało korektą wyniku jednostkowego za rok 2020 o kwotę 1.792 tys. zł brutto. Emitent zastrzega, że prezentowane powyżej wartości mają charakter szacunkowy i mogą ulec zmianie. Ostateczne wartości inwestycji, wartość firmy i wartości innych aktywów zostaną przedstawione w sprawozdaniach finansowych Spółki i Grupy Kapitałowej Open Finance S.A. za rok 2020, których publikację zaplanowano na dzień 30 kwietnia 2021 r. Podstawa prawna Art.17 ust.1 Rozporządzenia MAR.

Inne komunikaty

bDXQOYKv