Trwa ładowanie...
bDZoOsoR

Notowania

JWCONSTR: strona spółki
19.03.2021, 15:50

JWC Zmiana terminu przekazania raportów rocznych za 2020 r.

Działając Zgodnie z § 80 ust. 2 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 29 marca 2018 roku w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim (Dz.U.2018.757) („Rozporządzenie”) Zarząd spółki pod firmą J.W. Construction Holding S.A. z siedzibą w Ząbkach („Spółka”) informuje o zmianie terminu przekazania do publicznej wiadomości jednostkowego oraz skonsolidowanego raportu rocznego za 2020 r. na dzień 31 marca 2021 r. Pierwotna data publikacji tego raportu, podana w raporcie bieżącym nr 7/2021 z dnia 29 stycznia 2021 r. była ustalona na dzień 24 marca 2021 r.

Inne komunikaty

bDZoOspz