Trwa ładowanie...
bDYAKYOJ

Notowania

OPENFIN: strona spółki
22.03.2021, 14:55

OPF INFORMACJA O ZAMIARZE UJĘCIA W SKONSOLIDOWANYM SPRAWOZDANIU FINANSOWYM SPORZĄDZONYM NA DZIEŃ 31 GRUDNIA 2020 R. ISTOTNYCH ZDARZEŃ JEDNORAZOWYCH DOTYCZĄCYCH WYNIKÓW FINANSOWYCH SPÓŁKI STOWARZYSZONEJ OPEN LIFE TUŻ S.A. UJĘTYCH JAKO UDZIAŁ W STRACIE JEDNOSTEK STOWARZYSZONYCH

Zarząd Open Finance S.A. („Emitent”) z siedzibą w Warszawie, przy Al. Jerozolimskich 92, 00-807 Warszawa, informuje, że w trakcie sporządzania skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej Open Finance S.A. sporządzonego za rok 2020 zakończony dnia 31 grudnia 2020 roku stwierdzono istnienie poniżej opisanych okoliczności, które będą miały znaczący wpływ na skonsolidowany wynik finansowy Grupy.
W wyniku zdarzeń jednorazowych ujętych w ciężar wyniku spółki stowarzyszonej Open Life TUŻ S.A. z siedzibą w Warszawie, w której Emitent posiada 49% udziałów, mianowicie dokonania odpisów aktualizujących wartość aktywów finansowych w kwocie 6,4 mln zł, umorzenia aktywowanych kosztów akwizycji w kwocie 8 mln zł oraz utworzenia rezerw na łączną kwotę 19,4 mln zł, Grupa Kapitałowa Open Finance S.A. poniosła straty finansowe ujęte w linii „Udział w zysku/(stracie) jednostek stowarzyszonych” w kwocie 16,6 mln zł brutto. Emitent zastrzega, że prezentowane powyżej wartości mają charakter szacunkowy i mogą ulec zmianie. Ostateczne wartości inwestycji, wartość firmy i wartości innych aktywów zostaną przedstawione w sprawozdaniach finansowych Emitenta i Grupy Kapitałowej Open Finance S.A. za rok 2020, których publikację zaplanowano na dzień 25 marca 2021 r. Podstawa prawna Art.17 ust.1 Rozporządzenia MAR.

Inne komunikaty

bDYAKYPr