Trwa ładowanie...
bEiKxmKt

Notowania

ZUE: strona spółki
22.03.2021, 14:57

ZUE Informacje nt. współpracy z BNP Paribas Bank Polska S.A.

W nawiązaniu do raportu bieżącego nr 25/2020 z dnia 30 lipca 2020 r., Zarząd ZUE S.A. z siedzibą w Krakowie (Spółka) informuje, iż w dniu 22 marca 2021 r. do Spółki wpłynął obustronnie podpisany aneks do umowy wielocelowej linii kredytowej premium (Umowa) z BNP Paribas Bank Polska S.A. z siedzibą w Warszawie (BNP), na podstawie którego ustalono zwiększenie przyznanego Spółce limitu kredytowego z 30 mln zł do 65 mln zł, który dostępny będzie po ustanowieniu przez Bank Gospodarstwa Krajowego gwarancji, o której mowa poniżej.
Zabezpieczenia spłaty należności wynikających z Umowy nie uległy zmianie, natomiast zwiększona została kwota wymaganej gwarancji udzielonej przez Bank Gospodarstwa Krajowego do wysokości 80% udzielonego kredytu tj. w kwocie nie wyższej niż 52 mln zł. Zgodnie z Umową okres kredytowania został ustalony do dnia 30 lipca 2030 roku, natomiast zgodnie z aneksem bieżący okres udostępniania kredytu to 30 lipca 2022 r. W pozostałym zakresie postanowienia Umowy w zakresie korzystania przez Spółkę z produktów i usług BNP nie uległy istotnym zmianom i są typowe dla tego typu umów. Jednocześnie w nawiązaniu do raportu bieżącego nr 1/2020 Zarząd Spółki informuje, iż w dniu 22 marca 2021 r. do Spółki wpłynął obustronnie podpisany aneks do umowy linii gwarancji z BNP (Umowa 2), na podstawie którego ustalono przedłużenie rocznego okresu udostępnienia linii do 21 marca 2022 roku i okresu kredytowania do 28 lutego 2031 r. W pozostałym zakresie postanowienia Umowy 2 w zakresie korzystania przez Spółkę z produktów i usług BNP nie uległy istotnym zmianom i są typowe dla tego typu umów.

Inne komunikaty

bEiKxmLb