Trwa ładowanie...
bDZScDaZ

Notowania

MABION: strona spółki
22.03.2021, 15:00

MAB Warunkowa rejestracja praw do akcji serii U Spółki w KDPW

Zarząd Mabion S.A. („Spółka”) informuje, iż w dniu 22 marca 2021 roku Spółka powzięła wiadomość, o oświadczeniu Krajowego Depozytu Papierów Wartościowych S.A. („KDPW”) wydanym w dniu 19 marca 2021 roku w przedmiocie warunkowej rejestracji w depozycie papierów wartościowych, pod kodem ISIN PLMBION00057, 2.430.554 praw do akcji zwykłych na okaziciela serii U o wartości nominalnej 0,10 PLN każda. Warunkiem rejestracji praw do akcji serii U jest ich dopuszczenie do obrotu na rynku regulowanym.
Rejestracja praw do akcji serii U nastąpi w terminie 3 dni od otrzymania przez KDPW decyzji o dopuszczeniu ww. praw do akcji do obrotu na rynku regulowanym. Spółka przypomina, że prawa do akcji serii U powstały w wykonaniu uchwały nr 4/II/2021 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki pod firmą Mabion Spółka Akcyjna z siedzibą w Konstantynowie Łódzkim z dnia 23 lutego 2021 r. w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego Spółki w drodze emisji akcji zwykłych na okaziciela serii U, pozbawienia dotychczasowych akcjonariuszy w całości prawa poboru wszystkich akcji serii U, ubiegania się o dopuszczenie i wprowadzenie akcji serii U i praw do akcji serii U do obrotu na rynku regulowanym prowadzonym przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie S.A., dematerializacji akcji serii U i praw do akcji serii U, upoważnienia do zawarcia umowy o rejestrację akcji serii U i praw do akcji serii U w depozycie papierów wartościowych oraz zmiany Statutu Spółki. O zawarciu umów objęcia akcji serii U Spółka informowała w raporcie bieżącym nr 23/2021 z dnia 15 marca 2021 roku.

Inne komunikaty

bDZScDbH