Trwa ładowanie...
bDKkxumt

Notowania

DataTytułKursZmiana
2021-03-04
MAB Zawarcie umowy o plasowanie oraz rozpoczęcie procesu budowania księgi popytu w ramach oferty w trybie subskrypcji prywatnej emitowanych przez Mabion S.A. nowych akcji zwykłych na okaziciela serii U
59,20
0,00
2021-03-03
MAB Zmiany w składzie Zarządu i Rady Nadzorczej Spółki
31,30
+89,14
2021-03-03
MAB Powiadomienie o transakcjach na akcjach Mabion S.A. dokonanych przez osobę pełniącą obowiązki zarządcze
31,30
+89,14
2021-03-03
MAB Zawarcie porozumienia z Polskim Funduszem Rozwoju S.A.
31,30
0,00
2021-03-03
MAB Zawarcie umowy ramowej wraz z pierwszym zamówieniem na usługi kontraktowe z Novavax, Inc. w zakresie programu szczepionki na COVID-19
31,30
0,00
2021-02-24
MAB Wykaz akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% głosów na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Spółki w dniu 23 lutego 2021 r.
25,20
+3,97
2021-02-23
MAB Zmiany w składzie Rady Nadzorczej Spółki
27,40
-8,03
2021-02-23
MAB Treść uchwał Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Mabion S.A. z dnia 23 lutego 2021 r.
27,40
-8,03
2021-02-22
MAB Ogłoszenie o zwołaniu Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Mabion S.A. na dzień 22 marca 2021 r. wraz z projektami uchwał
24,80
+10,48
2021-02-18
MAB Wydanie akcji w ramach warunkowego podwyższenia kapitału zakładowego Spółki
22,80
+5,26
2021-02-17
MAB Rejestracja akcji serii S w KDPW
22,60
0,00
2021-02-16
MAB Dopuszczenie i wprowadzenie akcji serii S do obrotu giełdowego
22,60
+1,33
2021-02-09
MAB Rezygnacja Członka Rady Nadzorczej Spółki
22,00
+1,59
2021-02-09
MAB Otrzymanie kandydatury na Członka Rady Nadzorczej Spółki
22,00
+1,59
2021-02-05
MAB Zawarcie umowy pożyczki z Twiti Investments Limited
22,65
-2,43
2021-01-27
MAB Ogłoszenie o zwołaniu Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Mabion S.A. na dzień 23 lutego 2021 r. wraz z projektami uchwał
21,40
+1,40
2021-01-27
MAB Podjęcie decyzji o rozpoczęciu procesu pozyskania inwestora strategicznego dla Spółki i planowanych dwóch emisjach akcji Spółki
21,40
+1,40
2021-01-25
MAB Delegowanie członka Rady Nadzorczej do wykonywania czynności członka Zarządu
21,20
+2,83
2021-01-05
MAB Terminy przekazywania raportów okresowych w roku obrotowym 2021
21,40
0,00
2020-12-23
MAB Oświadczenie Krajowego Depozytu Papierów Wartościowych S.A. w sprawie warunkowej rejestracji akcji serii S w KDPW
20,20
0,00
  • Poprzednia strona
  • z 21
  • Następna strona
bDKkxunb