Trwa ładowanie...
Notowania
Pobieranie danych do wykresu...

Raporty kwartalne

2022Q12021Q42021Q32021Q2
Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów36 79433 16101 590
Zysk (strata) z działalności operacyjnej7 10225 008-16 330-4 432
Zysk (strata) brutto7 44224 948-15 631-2 497
Zysk (strata) netto7 44237 106-15 631-2 497
Przepływy netto-30 593-36 3717 77773 897
Przepływy netto z działalności operacyjnej-27 188-21 91518 402-43 877
Przepływy netto z działalności inwestycyjnej-2 393-13 505-9 801-7 963
Przepływy netto z działalności finansowej-1 012-951-824125 737
Aktywa razem167 830184 237192 120227 418
Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania107 073130 924175 919195 591
Zobowiązania długoterminowe35 99334 78757 44357 376
Zobowiązania krótkoterminowe71 08096 137118 476138 215
Kapitał własny60 75753 31316 20131 827
Kapitał zakładowy1 6161 6161 6161 616
Liczba akcji (tys. szt.)16 161,8316 161,3316 161,3316 161,33
Wartość księgowa na jedną akcję (PLN)3,763,301,001,97
Zysk (strata) na jedną akcję (PLN)0,462,30-0,97-0,15
Rozwodniona liczba akcji (tys. szt.)
Rozwodniona wartość księgowa na jedną akcję (PLN)
Rozwodniony zysk (strata) na jedną akcję (PLN)
Zadeklarowana lub wypłacona dywidenda na jedną akcję (PLN)
zobacz raportzobacz raportzobacz raport

Raporty roczne

2021202020192018
Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów34 751000
Zysk (strata) z działalności operacyjnej-9 832-54 653-63 272-64 625
Zysk (strata) brutto-10 255-55 772-63 738-68 870
Zysk (strata) netto1 903-55 772-63 738-68 870
Przepływy netto46 312-25 575-30 44857 380
Przepływy netto z działalności operacyjnej-32 910-35 239-33 755-38 938
Przepływy netto z działalności inwestycyjnej-31 283-3 005-9 159-6 767
Przepływy netto z działalności finansowej110 50512 66912 466103 085
Aktywa razem184 23778 321113 545144 717
Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania130 924155 709135 125102 578
Zobowiązania długoterminowe34 78751 13848 74336 069
Zobowiązania krótkoterminowe96 137104 57186 38266 509
Kapitał własny53 313-77 388-21 58042 139
Kapitał zakładowy1 6161 3731 3721 372
Liczba akcji (tys. szt.)16 161,3313 730,2713 720,7713 720,77
Wartość księgowa na jedną akcję (PLN)3,30-5,64-1,573,07
Zysk (strata) na jedną akcję (PLN)0,12-4,06-4,64-5,02
Rozwodniona liczba akcji (tys. szt.)
Rozwodniona wartość księgowa na jedną akcję (PLN)
Rozwodniony zysk (strata) na jedną akcję (PLN)
Zadeklarowana lub wypłacona dywidenda na jedną akcję (PLN)
zobacz raportzobacz raport