Trwa ładowanie...
bDJGcXZx

Notowania

Pobieranie danych do wykresu...

Raporty kwartalne

2020Q32020Q22020Q12019Q4
Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów0000
Zysk (strata) z działalności operacyjnej-10 186-12 351-16 678-16 616
Zysk (strata) brutto-9 119-10 983-19 845-15 309
Zysk (strata) netto-9 119-10 983-19 845-15 309
Przepływy netto-5 292-7 446-12 3504 090
Przepływy netto z działalności operacyjnej-10 424-5 213-10 400-9 002
Przepływy netto z działalności inwestycyjnej-647-1 527-1 140-1 281
Przepływy netto z działalności finansowej5 779-706-81014 373
Aktywa razem80 61687 03899 643113 545
Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania142 158139 471141 084135 125
Zobowiązania długoterminowe49 87349 34347 74548 743
Zobowiązania krótkoterminowe92 28590 12893 33986 382
Kapitał własny-61 542-52 433-41 441-21 580
Kapitał zakładowy1 3731 3731 3721 372
Liczba akcji (tys. szt.)13 730,2713 730,2713 730,2713 720,77
Wartość księgowa na jedną akcję (PLN)-4,48-3,82-3,02-1,57
Zysk (strata) na jedną akcję (PLN)-0,66-0,80-1,45-1,12
Rozwodniona liczba akcji (tys. szt.)
Rozwodniona wartość księgowa na jedną akcję (PLN)
Rozwodniony zysk (strata) na jedną akcję (PLN)
Zadeklarowana lub wypłacona dywidenda na jedną akcję (PLN)
zobacz raportzobacz raportzobacz raport

Raporty roczne

2019201820172016
Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów0000
Zysk (strata) z działalności operacyjnej-63 272-64 625-62 376-55 531
Zysk (strata) brutto-63 738-68 870-57 887-55 826
Zysk (strata) netto-63 738-68 870-57 887-55 826
Przepływy netto-30 44857 380-13 7888 752
Przepływy netto z działalności operacyjnej-33 755-38 938-54 127-15 221
Przepływy netto z działalności inwestycyjnej-9 159-6 767-7 111-2 491
Przepływy netto z działalności finansowej12 466103 08547 45026 464
Aktywa razem113 545144 71782 44591 247
Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania135 125102 578136 60387 518
Zobowiązania długoterminowe48 74336 06916 23314 060
Zobowiązania krótkoterminowe86 38266 509120 37073 458
Kapitał własny-21 58042 139-54 1583 729
Kapitał zakładowy1 3721 3721 1801 180
Liczba akcji (tys. szt.)13 720,7713 720,7711 800,0011 800,00
Wartość księgowa na jedną akcję (PLN)-1,573,07-4,590,32
Zysk (strata) na jedną akcję (PLN)-4,64-5,02-4,91-4,73
Rozwodniona liczba akcji (tys. szt.)
Rozwodniona wartość księgowa na jedną akcję (PLN)
Rozwodniony zysk (strata) na jedną akcję (PLN)
Zadeklarowana lub wypłacona dywidenda na jedną akcję (PLN)
zobacz raport
bDJGcYaf