Trwa ładowanie...
bEhIGOoR

Notowania

ANALIZY: strona spółki
23.03.2021, 9:05

AOL Zawiadomienie o sprzedaży akcji Emitenta

Zarząd Analizy Online S.A. (dalej „Emitent”, „Spółka”) informuje, iż w dniu 22 marca 2021 roku do Spółki wpłynęło powiadomienie w trybie art. 19 ust. 1 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE)
Nr 596/2014 z dnia 16 kwietnia 2014 roku w sprawie nadużyć na rynku oraz uchylające dyrektywę 2003/6/WE Parlamentu Europejskiego i Rady i dyrektywy Komisji 2003/124/WE, 2003/125/WE i 2004/72/WE. (Rozporządzenie MAR, z późniejszymi zmianami), informujące o sprzedaży przez osobę pełniącą obowiązki zarządcze u Emitenta akcji spółki Analizy Online S.A. W związku z powyższym, w załączeniu Spółka przekazuje: - treść powiadomienia otrzymanego w dniu 22 marca 2021 roku od Pana Grzegorza Raupuk, osoby pełniącej obowiązki zarządcze (Członek Zarządu) o dokonaniu przez niego w dniu 22 marca 2021 roku transakcji sprzedaży akcji Spółki.

Załączniki

Inne komunikaty

bEhIGOpz