Trwa ładowanie...
bDZpwhJx

Notowania

FERRUM: strona spółki
23.03.2021, 14:37

FER Korekta informacji o transakcjach na instrumentach finansowych Spółki otrzymana na podstawie art. 19 MAR

Zarząd FERRUM S.A. („Emitent”, „Spółka”) informuje, że w dniu 23 marca 2021 r. do Spółki wpłynęła od osoby blisko związanej z osobą pełniącą obowiązki zarządcze w Spółce (Panem Markiem Warzechą – Przewodniczącym Rady Nadzorczej Emitenta) korekta powiadomienia notyfikacyjnego sporządzonego w trybie art. 19 Rozporządzenia MAR o nabyciu akcji Emitenta, którego treść Spółka przekazuje w załączeniu do niniejszego raportu bieżącego. Korekta dotyczy oczywistej omyłki związanej z uwzględnieniem w powiadomieniu notyfikacyjnym, opublikowanym przez Spółkę raportem bieżącym nr 2/2021 w dniu 8 lutego br. informacji o transakcji dokonanej przez ww. podmiot w dniu 3 lutego 2021 r. i omyłkowym nieuwzględnieniu transakcji nabycia dodatkowych 2613 akcji Spółki w dniu 4 lutego 2021 r.

Załączniki

Inne komunikaty

bDZpwhKf