Trwa ładowanie...
bDYADNrF

Notowania

KBJ: strona spółki
23.03.2021, 16:17

KBJ Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty – kontrakt dla MON

Zarząd KBJ S.A. (Emitent, Spółka) przekazuje informację dotyczącą postępowania publicznego prowadzonego przez Centrum Zasobów Cyberprzestrzeni Sił Zbrojnych Ministerstwa Obrony Narodowej (MON, Zamawiający) dotyczącego zawarcia umowy ramowej na dostawę licencji i subskrypcji oprogramowania, aktualizację oprogramowania oraz usługi wsparcia technicznego dla oprogramowania ERP w latach 2021 – 2024 (Postępowanie).
W dniu 15 lutego 2021 r. raportem 04/2021 Spółka przekazała informacje z otwarcia ofert w Postępowaniu. W dniu 23 marca br. Zamawiający poinformował o wyborze oferty Spółki oraz drugiej oferty w prowadzonym Postępowaniu. Zgodnie z przepisami Ustawy Prawo Zamówień Publicznych, umowa zostanie zawarta z wybranymi Wykonawcami w terminie nie wcześniejszym niż 10 dni od przesłania zawiadomienia o wyborze najkorzystniejszej oferty. Na sfinansowanie zamówienia Zamawiający zamierza przeznaczyć kwotę 80 mln zł brutto w okresie trwania Umowy, tj. w latach 2021-2024. Przedmiotowa informacja spełnia kryterium istotności, ze względu na planowane przychody. Emitent uznał ją również za istotną z uwagi na perspektywy rozwoju Emitenta.

Inne komunikaty

bDYADNsn