Trwa ładowanie...
bEhJtjqZ

Notowania

BRASTER: strona spółki
23.03.2021, 19:49

BRA Zmiana modelu realizacji projektu dotyczącego algorytmu „Deep BRASTER” do automatycznej interpretacji wyników badań wykonywanych urządzeniem BRASTER

W nawiązaniu do raportu bieżącego nr 19/2021 z dnia 18 lutego 2021 roku dotyczącego prac nad wdrożeniem algorytmu „Deep BRASTER” do automatycznej interpretacji wyników badań wykonywanych urządzeniem BRASTER przy wykorzystaniu sztucznej inteligencji oraz do raportu bieżącego nr 9/2019 z dnia 28 lutego 2019 roku w sprawie przyznania dofinansowania na realizację ww. projektu, Zarząd BRASTER S.A. w restrukturyzacji (dalej: "Spółka", "Emitent") informuje o podjęciu w dniu dzisiejszym decyzji o zmianie dotychczasowego modelu realizacji projektu, w celu kontynuacji prac w warunkach panującej pandemii Covid-19.
Spółka przypomina, iż obowiązujący w Polsce od marca 2020 roku stan epidemii stopniowo uniemożliwił realizację projektu według pierwotnie przyjętych założeń, przewidujących między innymi przeprowadzanie badań klinicznych bezpośrednio w szpitalach, o czym Spółka informowała w kolejnych raportach okresowych. Początkowo wskutek zaistniałej sytuacji, wykluczającej bezpośrednie kontakty z pacjentami w szpitalach, Spółka wstrzymała prace nad projektem. Obecnie jednak, mając na uwadze potencjał tkwiący w algorytmie „Deep BRASTER”, który w przyszłości może znacznie poprawić jakość interpretacji wyników badań i istotnie obniżyć koszty ich obsługi, Zarząd Spółki postanowił o zmianie modelu realizacji projektu, tak aby umożliwić bezpieczne przeprowadzenie badań klinicznych w panujących warunkach epidemii. Spółka zamierza obecnie wykonać planowane w ramach projektu badania kliniczne w modelu badania wieloośrodkowego, opartego głównie o gabinety ginekologiczne, a nie bazę szpitalną. W ocenie Spółki model rozproszony badania istotnie zmniejszy wynikające z pandemii ryzyko zakażenia zarówno pacjentek jak i personelu medycznego.

Inne komunikaty

bEhJtjrH