Trwa ładowanie...
bETiXpxN
Notowania
INWESTPL: strona spółki
25.03.2021, 15:15

INW Zbycie spółki zależnej

Zarząd Inwestycje.pl S.A. z siedzibą we Wrocławiu („Emitent”) informuje, że w dniu 24 marca 2021 roku Emitent zawarł (1) umowę zbycia 100 istniejących udziałów w kapitale zakładowym Inwestycje.pl sp. z o.o. z siedzibą w Łodzi (KRS: 0000885306) oraz (2) przedwstępną umowę zbycia 100 przyszłych udziałów w kapitale zakładowym Inwestycje.pl sp. z o.o. Emitent wskazuje, że po realizacji umowy z pkt (1) oraz po zawarciu umowy przyrzeczonej do umowy z pkt (2), nie będzie posiadał jakichkolwiek udziałów Inwestycje.pl sp. z o.o. Emitent przypomina, że wraz ze zbyciem wszystkich udziałów Inwestycje.pl sp. z o.o. Emitent definitywne zaprzestaje prowadzenia dotychczasowej działalności (działalności mediowej). Emitent informuje, że łączna cena zbycia udziałów, na podstawie przedmiotowych umów, wynosi 110.000 zł. Cena ta został ustalona przy uwzględnieniu wartości aktywów Inwestycje.pl sp. z o.o. oraz przy uwzględnieniu wyników uzyskiwanych w ostatnim okresie na dotychczasowej działalności Emitenta, które były niezadowalające i które rodziły konieczność pozyskania dodatkowych środków na dofinansowanie tej działalności. Emitent wyjaśnia, że zbycie Inwestycje.pl sp. z o.o. nastąpiło w ramach działań mających na celu przygotowanie Emitenta do rozpoczęcia działalności polegającej na tworzeniu gier wideo, poprzez przejecie Gamedust sp. z o.o., oraz celem zakończenia działań mających na celu zaprzestanie prowadzenia przez Emitenta dotychczasowej działalności (działalności mediowej).

Inne komunikaty

bETiXpyv