Trwa ładowanie...
bDXWmmSZ

Notowania

ACTION: strona spółki
25.03.2021, 16:46

ACT Wpis zastawów rejestrowych na zabezpieczenie wykonania układu

Zarząd ACTION S.A. (Spółka, Emitent), w nawiązaniu do raportu bieżącego nr 14/2021 z dnia 08.03.2021 r., raportu bieżącego nr 17/2021 z dnia 09.03.2021 r., raportu bieżącego nr 18/2021 z dnia 12.03.2021 r., raportu 19/2021 z dnia 16.03.2021 r. informuje, iż Emitent w dniu dzisiejszym powziął informację o wydaniu przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy, XI Wydział Gospodarczy Rejestru Zastawów w dniu, 04.03.2021 r., postanowień o wpisaniu zastawu rejestrowego w rejestrze zastawów na prawach z rejestracji następujących znaków towarowych:
a) słowno-graficzny „ACTIVE PANDA”, nr prawa wyłącznego: 015889661, zarejestrowany w: Urząd Unii Europejskiej ds. Własności Intelektualnej, b) słowno-graficzny „SFERIS”, nr prawa wyłącznego: 016414369, zarejestrowany w: Urząd Unii Europejskiej ds. Własności Intelektualnej, c) słowny „ELEKTRONICZNYŚWIAT.PL”, nr prawa wyłącznego: 257005, zarejestrowany w: Urząd Patentowy Rzeczypospolitej Polskiej, d) słowno-graficzny „PENTAGRAM THE PERFECT SIMPLICITY”, nr prawa wyłącznego: 161246, zarejestrowany w: Urząd Patentowy Rzeczypospolitej Polskiej, e) słowny „ACTIS”, nr prawa wyłącznego: 241289, zarejestrowany w: Urząd Patentowy Rzeczypospolitej Polskiej f) słowny „TENDER”, nr prawa wyłącznego: 238820, zarejestrowany w: Urząd Patentowy Rzeczypospolitej Polskiej, Powyższe zastawy rejestrowe ustanowione zostały do najwyższej sumy zabezpieczenia wynoszącej 399.196 tys. zł. Pozostałe wnioski Spółki o ustanowienie zastawów rejestrowych, zgodnie art. 1.6. ust. 1) i 2) Układu nie zostały jeszcze rozpoznane.

Inne komunikaty

bDXWmmTH