Trwa ładowanie...
bEahplXF

Notowania

CZARNKOW: strona spółki
26.03.2021, 13:27

BRO Wykaz akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% liczby głosów na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu w dniu 25.03.2021r.

Zarząd Browar Czarnków S.A. w restrukturyzacji z siedzibą w Kamionce (dalej: Emitent, Spółka), przekazuje poniżej wykaz akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% liczby głosów na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu („NWZ”) Emitenta w dniu 25.03.2021r.
1) New Business sp. z o.o. dysponujący na tym ZWZ 8 954 389 (osiem milionów dziewięćset pięćdziesiąt cztery tysiące trzysta osiemdziesiąt dziewięć) akcji, z których przysługiwało 8 954 389 (osiem milionów dziewięćset pięćdziesiąt cztery tysiące trzysta osiemdziesiąt dziewięć) głosów, co stanowi 92,64 % udziału w liczbie głosów w tym NWZ i 57,96% głosów ogółem w Spółce, 2) Agata Mitchell dysponujący na tym NWZ 711 258 (siedemset jedenaście tysięcy dwieście pięćdziesiąt osiem) akcji, z których przysługiwało 711 258 (siedemset jedenaście tysięcy dwieście pięćdziesiąt osiem) głosów, co stanowi 7,36% udziału w liczbie głosów w tym NWZ i 4,6% głosów ogółem w Spółce.

Inne komunikaty

bEahplYn