Trwa ładowanie...
bDXWyBVN

Notowania

ATT Informacja o rezygnacji Wiceprezesa Zarządu z ubiegania się o wybór na stanowisko w następnej kadencji

Zarząd spółki Grupa Azoty S.A. (dalej: „Spółka”) informuje, że w związku z postępowaniem kwalifikacyjnym na Członków Zarządu Grupy Azoty S.A., w tym Prezesa Zarządu i Wiceprezesów Zarządu prowadzonym przez Radę Nadzorczą Spółki, w dniu 29 marca 2021 roku powziął informację, iż Pan Witold Szczypiński nie będzie ubiegał się o wybór na kolejną kadencję Zarządu Spółki.
Wobec powyższego Pan Witold Szczypiński pozostanie na stanowisku Wiceprezesa Zarządu Spółki do czasu wygaśnięcia jego mandatu w ramach trwającej, bieżącej wspólnej kadencji Zarządu Spółki. Podstawa prawna § 5 pkt 4) Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 29 marca 2018 roku w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim (Dz.U. z 2018 r., poz. 757).

Inne komunikaty

bDXWyBWv