Trwa ładowanie...
bDYdVkgR

Notowania

GETIN: strona spółki
30.03.2021, 17:17

GTN Informacja na temat wyników finansowych Idea Bank Rumunia

Getin Holding S.A. (dalej: Emitent), w związku z publikacją wyników finansowych przez Idea Bank S.A. z siedzibą w Bukareszcie, Rumunia (dalej: Idea Bank Rumunia) za rok 2020, podaje do publicznej wiadomości następujące dane finansowe ze skonsolidowanego sprawozdania finansowego Idea Bank Rumunia, za rok 2020 zgodnie z Międzynarodowymi Standardami Sprawozdawczości Finansowej. Idea Bank Rumunia jest spółką zależną od Emitenta.
Wybrane dane finansowe Grupy Idea Bank Rumunia za rok 2020: - wynik z tytułu odsetek: 78 488 tys. RON (72 516 tys. PLN) ; - wynik z tytułu prowizji i opłat: 40 615 tys. RON (37 524 tys. PLN); - zysk netto: 17 306 tys. RON (15 989 tys. PLN); - należności od klientów: 977 995 tys. RON (927 041 tys. PLN); - suma bilansowa: 2 848 794 tys. RON (2 700 373 tys. PLN). Powyższa informacja zostaje przekazana przez Emitenta, mając na uwadze zapewnienie równego dostępu do informacji o Emitencie przez wszystkich inwestorów zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa. Podstawa prawna: art. 17 ust. 1 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady UE nr 596/2014 z dnia 16 kwietnia 2014 r. w sprawie nadużyć na rynku – informacje poufne.

Inne komunikaty

bDYdVkhz