Trwa ładowanie...
bEUTyqSt
Notowania
WAWEL: strona spółki
31.03.2021, 14:34

WWL Powołanie Członków Rady Nadzorczej

Zarząd Wawel S.A. podaje do wiadomości, iż W dniu 30.03.2021 r. Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Wawel S.A. dokonało wyboru Rady Nadzorczej Spółki, w której skład weszli:
1. Laura Opferkuch Pani Laura Opferkuch ukończyła szkołę średnią w 2010 r. Następnie rozpoczęła studia prawnicze na uniwersytecie w Wuerzburgu. Ukończyła studia prawnicze w 2016 r. Od kwietnia 2016 r. do 2019 r. odbyła aplikację radcowską w sądzie rejonowym w Ellwangen. Pani Laura Opferkuch została przyjęta do palestry w 2019 r. Pani Laura Opferkuch jest również partnerem zarządzającym Hosta Werk für Schokoladenspezialitäten GmbH & Co. KG i członkiem zarządu Hosta International AG. Od kwietnia 2015 r. - Członek Rady Nadzorczej Wawel S.A., przy czym od 12.01.2021 r. pełni funkcję Przewodniczącego Rady Nadzorczej. Nie prowadzi działalności konkurencyjnej w stosunku do działalności Wawel S.A., nie uczestniczy w konkurencyjnej spółce jako wspólnik spółki cywilnej, spółki osobowej bądź jako członek organu spółki kapitałowej ani w innej konkurencyjnej osobie prawnej jako członek jej organu. Pani Laura Opferkuch nie figuruje w Polskim Rejestrze Dłużników Niewypłacalnych prowadzonym na podstawie ustawy o KRS. 2. Pan Christoph Koehnlein Ukończył studia zarządzanie w biznesie w Fachhochschule für Finanzen. Do roku 1982 pracował w państwowej administracji finansowej Baden-Württemberg. W 1982 r. rozpoczął własną działalność gospodarczą w zakresie doradztwa podatkowego. W 1988 r. został audytorem i do dnia dzisiejszego prowadzi własną działalność w tym zakresie. Od września 2009 r. – Członek Rady Nadzorczej Wawel S.A., w okresie październik 2009 - marzec 2021 Przewodniczący Komitetu Audytu. Nie prowadzi działalności konkurencyjnej w stosunku do działalności Wawel S.A., nie uczestniczy w konkurencyjnej spółce jako wspólnik spółki cywilnej, spółki osobowej bądź jako członek organu spółki kapitałowej ani w innej konkurencyjnej osobie prawnej jako członek jej organu. Pan Christoph Koehnlein nie figuruje w Polskim Rejestrze Dłużników Niewypłacalnych prowadzonym na podstawie ustawy o KRS. 3. Pan Max Alexander Schaeuble Pan Max Schaeuble ukończył szkołę, aby zostać specjalistą mechatroniki w BOSCH w 2011 roku. Następnie podjął studia, które ukończył w 2016 r. uzyskując tytuł magistra zarządzania technicznego w IHK w Würzburgu. Obecnie jestem dyrektorem zarządzającym w Waescherei Woersinger GmbH w Crailsheim. Od czerwca 2019 r. - Członek Rady Nadzorczej Wawel S.A. Nie prowadzi działalności konkurencyjnej w stosunku do działalności Wawel S.A., nie uczestniczy w konkurencyjnej spółce jako wspólnik spółki cywilnej, spółki osobowej bądź jako członek organu spółki kapitałowej ani w innej konkurencyjnej osobie prawnej jako członek jej organu. Pan Max Alexander Schaeuble nie figuruję w Polskim Rejestrze Dłużników Niewypłacalnych prowadzonym na podstawie ustawy o KRS. 4. Prof. Dr. Eckart Seith Kluczowe kompetencje: porady prawne i podatkowe Wykształcenie: 1979 - 1985 Prawo w Tybindze i Hamburgu na kierunku podatki i prawo korporacyjne 1985 Przyjęcie do palestry (Stuttgart) 1987 Doktor nauk prawnych 1987 - 1994 Associate Partner w Kullen Müller Zinser (prawnicy, doradcy podatkowi i audytorzy) w Sindelfingen 1995 - obecnie Partner założyciel kancelarii i firmy doradztwa podatkowego Seith & Steinlein Rechtsanwälte und Steuerberater, obecnie Seith Miller Steinlein Partnerschaft mbB 2000 - 2012 Udziałowiec i dyrektor zarządzający Microtax Steuerberatungsgesellschaft mbH Działalność gospodarcza: 1986 - 1990 Udziałowiec większościowy i konsultant średniej wielkości firmy rodzinnej z branży papierniczej i biurowej, M&A 1990 1997 - 2001 Likwidator wschodnioniemieckiej firmy farmaceutycznej 2002 - obecnie Udział i dyrektor zarządzający w kilku firmach z zakresu doradztwa biznesowego i energii odnawialnych 2017 - obecnie Członek rady doradczej średniej wielkości firmy z branży maszynowej i narzędziowej Od 2014 Wykłady na Merz Akademii - University of Applied Art, Design and Media w Stuttgarcie Nie prowadzi działalności konkurencyjnej w stosunku do działalności Wawel S.A., nie uczestniczy w konkurencyjnej spółce jako wspólnik spółki cywilnej, spółki osobowej bądź jako członek organu spółki kapitałowej ani w innej konkurencyjnej osobie prawnej jako członek jej organu. Pan Prof. Dr. Eckart Seith nie figuruję w Polskim Rejestrze Dłużników Niewypłacalnych prowadzonym na podstawie ustawy o KRS. 5. Pan Paweł Bałaga Ukończył Politechnikę Krakowską z tytułem magistra inżyniera mechanika. W latach 1988 - 1997 pracował w Wawel S.A. jako specjalista ds. Inwestycji. W latach 1997 - 1998 pracował w Ahold Polska Sp. z o.o. jako Project Manager. Od grudnia 1998 r. do połowy 2007 r. pracował w Hyva Polska Sp. z o.o., gdzie pełniłem funkcję Dyrektora ds. zakupów i logistyki. Od 2007 r. zajmuje się doradztwem, inwestycjami własnymi. Od 1999 r. członek Rady Nadzorczej Wawel S.A., pełniący funkcję Sekretarza Rady Nadzorczej, przy czym w okresie od lipca 2000 r. do czerwca 2002 r. pełnił funkcję Wiceprzewodniczącego Rady Nadzorczej. Nie prowadzi działalności konkurencyjnej w stosunku do działalności Wawel S.A., nie uczestniczy w konkurencyjnej spółce jako wspólnik spółki cywilnej, spółki osobowej bądź jako członek organu spółki kapitałowej ani w innej konkurencyjnej osobie prawnej jako członek jej organu. Pan Paweł Bałaga nie figuruję w Polskim Rejestrze Dłużników Niewypłacalnych prowadzonym na podstawie ustawy o KRS. 6. Pan Eugeniusz Małek Uzyskał absolutorium na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Jagiellońskiego w 1982 roku. W latach 1986 - 1996 zatrudniony był w Wawel S.A., przy czym od 1990 do 1996 r. pracował na stanowisku Kierownika Zaopatrzenia Technicznego. W okresie od 1999 r. do października 2006 r. zatrudniony był w Wawel S.A. na stanowisku Kierownika Działu Zakupów, od 01.11.2006 r. do 01.02.2015 r. zatrudniony był na stanowisku Szefa Biura Rozwoju, a od 01.02.2015 r. jest zatrudniony na stanowisku Szefa Biura ds. Pracowniczych. W latach 1992 - 1994 był przewodniczącym RN pierwszej kadencji. Od 1997 roku członek Rady Nadzorczej, przy czym w okresie od czerwca 1999 r. do czerwca 2009 r. pełnił funkcję Przewodniczącego Rady Nadzorczej, a od czerwca 2009 r. pełnił funkcję Wiceprzewodniczącego Rady Nadzorczej. Od października 2010 r. jest członkiem Rady Nadzorczej Publicznej Spółki akcyjnej „Łasoszci” z siedzibą w Iwano-Frankowsku (Ukraina). Nie prowadzi działalności konkurencyjnej w stosunku do działalności Wawel S.A., nie uczestniczy w konkurencyjnej spółce jako wspólnik spółki cywilnej, spółki osobowej bądź jako członek organu spółki kapitałowej ani w innej konkurencyjnej osobie prawnej jako członek jej organu. Pan Eugeniusz Małek nie figuruję w Polskim Rejestrze Dłużników Niewypłacalnych prowadzonym na podstawie ustawy o KRS. 7. Pan Tomasz Stankiewicz Kluczowe kompetencje: - strategie inwestycyjne akcyjne - analiza makroekonomiczna - analiza finansowa i wycena spółek - kierowanie zespołami ludzkimi DOŚWIADCZENIE ZAWODOWE: 2020/03 – obecnie inwestycje własne na rynkach kapitałowych 2017/09 – 2020/02 Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych PZU S.A. Dyrektor Biura Rynku Akcji Zakres odpowiedzialności: - zarządzanie portfelami akcji (fundusze o aktywach od kilkudziesięciu do kilkuset milionów PLN; strategie inwestycyjne: akcyjne, mieszane, aktywnej alokacji oraz akcji krajowych i zagranicznych) - kierowanie i nadzór nad zespołami zarządzania akcjami oraz analiz wewnętrznych Najważniejsze osiągnięcia: - restrukturyzacja portfeli akcyjnych skutkująca istotnym ograniczeniem ich pierwotnie bardzo wysokiego ryzyka koncentracji i płynności - reorganizacja Biura Rynku Akcji: utworzenie zespołu analiz wewnętrznych, zdefiniowanie jego celów i kryteriów oceny efektywności oraz zasad współpracy z zespołem zarządzających portfelami akcji; w efekcie - eliminacja konfliktu interesów pomiędzy celami indywidualnymi a zespołowymi zarządzających portfelami - likwidacja ekspozycji na rynek akcji o wartości ok. 2 mld PLN w warunkach niekorzystnej koniunktury rynkowej 2005/12 – 2017/08 MetLife Powszechne Towarzystwo Emerytalne S.A. 2012/08 – 2017/08 Członek Zarządu – Dyrektor Departamentu Inwestycji Zakres odpowiedzialności: - Departament Inwestycji: nadzór i bezpośrednie uczestnictwo w procesie inwestycyjnym funduszu emerytalnego o wartości aktywów 13,5 mld PLN - Departament Finansów: współudział w tworzeniu strategii i planów finansowych towarzystwa oraz planów optymalizacji kosztowej Najważniejsze osiągnięcia: - najlepsze wśród funduszy emerytalnych wyniki inwestycyjne w horyzoncie 1 roku, 3, 5 i 10 lat na koniec marca 2017 i w poprzednich okresach inwestycyjnych - realizacja celów finansowych towarzystwa pomimo pogarszającego się otoczenia regulacyjnego 2008/08 – 2012/08 Dyrektor Zarządzający Portfelem Akcji 2006/08 – 2008/07 Zarządzający Portfelem Akcji 2005/12 – 2006/07 Główny Analityk 1999/11 – 2005/11 Generali Powszechne Towarzystwo Emerytalne S.A. Główny Analityk – Departament Zarządzania Aktywami 1997/03 -1999/10 Dom Maklerski Banku Ochrony Środowiska S.A. Analityk Akcji – Departament Zarządzania Aktywami i Departament Analiz WYKSZTAŁCENIE I SZKOLENIA: 1991 – 1997 Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie Finanse i Bankowość - tytuł magisterski Rachunkowość - tytuł magisterski 1998 – 2019 szkolenia menadżerskie oraz finansowe i inwestycyjne, m.in.: „Motywujące przywództwo” „Zarządzanie zmianą „Zarządzanie stresem i inteligencja emocjonalna menedżera” „Odpowiedzialność członków zarządu i rady nadzorczej w spółkach kapitałowych” „Współpraca zarządu i rady nadzorczej w spółce akcyjnej” „Subiektywne oceny i szacunki w sprawozdaniach finansowych spółek publicznych” „Ocena osiągnięć inwestycji portfelowych” „Obligacje korporacyjne – ocena ryzyka, wycena i aspekty księgowe” UMIEJĘTNOŚCI: język angielski: biegle język niemiecki: podstawowy Microsoft Office Reuters & Bloomberg Terminal, Metastock ZAINTERESOWANIA: analiza techniczna rynków finansowych krajowe i globalne wydarzenia polityczne tai-chi, tenis stołowy, koszykówka Nie prowadzi działalności konkurencyjnej w stosunku do działalności Wawel S.A., nie uczestniczy w konkurencyjnej spółce jako wspólnik spółki cywilnej, spółki osobowej bądź jako członek organu spółki kapitałowej ani w innej konkurencyjnej osobie prawnej jako członek jej organu. Pan Tomasz Stankiewicz nie figuruję w Polskim Rejestrze Dłużników Niewypłacalnych prowadzonym na podstawie ustawy o KRS.

Inne komunikaty

bEUTyqTb