Trwa ładowanie...
Notowania
GRUPAREC: strona spółki
31.03.2021, 15:34

GRC Uzyskanie przez spółkę zależną pozytywnej decyzji o kwalifikacji projektu do otrzymania dofinansowania

Zarząd GRUPA RECYKL S.A. z siedzibą w Śremie ("Emitent") informuje, że powziął informację, że spółka Recykl Organizacja Odzysku S.A. („Spółka zależna”) uzyskała pozytywną kwalifikację w ramach procedury ubiegania się o dofinansowanie projektu pt. „Wdrożenie technologii wytwarzania granulatu gumowego o podwyższonej czystości w zakładzie Recykl Organizacja Odzysku S.A. w Krośnie Odrzańskim” („Projekt”). Dofinansowanie w postaci kredytu technologicznego w Banku Gospodarstwa Krajowego zostało przyznane w ramach Programu Operacyjny Inteligentny Rozwój 2014-2020.
Projekt dotyczy wdrożenia samodzielnie opracowanych technologii doczyszczania wytwarzanych granulatów gumowych. W ramach Projektu Spółka zależna zamierza dokonać zakupu nowych urządzeń do linii technologicznych w zakładzie w Krośnie Odrzańskim, które mają podwyższyć czystość wytwarzanych granulatów gumowych. Zastosowania technologia ma na celu usunięcie z wytwarzanych granulatów śladowych ilości zanieczyszczeń krzemionką oraz przypadkowych wtrąceń metalowych. W konsekwencji Spółka zależna będzie wyrabiać produkty wyższej jakości, mającej znaczenie dla odbiorców produkujących wyroby podlegające m.in. obróbce w drodze cięcia (np. maty gumowe, podłogi). Całkowita wartość projektu wyniesie 11.367.722,00 zł, z czego maksymalna kwota dofinansowania wynosi 5.115.474,90 zł. Pozostałą część finansowania Spółka zależna zamierza pokryć z własnych środków wypracowanych w okresie realizacji Projektu. Spółka zależna zamierza realizować Projekt w okresie od 2021- 2023 r. Mając na uwadze łączną wartość, sposób finansowania, jak również cel Projektu, którym jest uzyskanie produktów o wyższej jakości, co ma pozwolić na wzrost skali współpracy z obecnymi kontrahentami i pozyskanie nowych odbiorców, zarówno w Polsce, jak i zagranicą, Zarząd Emitenta uznał, że informacja o pozyskaniu dotacji i planach związanych z realizacją Projektu będzie mieć istotny wpływ na sytuację finansową i perspektywy rozwoju Emitenta. Ponadto inwestycja polegająca na realizacji Projektu jest częścią strategii Grupy związanej ze wzrostem skali jej działalności. W konsekwencji Zarząd Spółki uznał, że informacja o dofinansowaniu i realizacji Projektu może mieć wpływ na cenę instrumentów finansowych Emitenta.

Inne komunikaty