Trwa ładowanie...
Notowania
DataTytułKursZmiana
2023-02-06
GRC Zawarcie przez spółkę zależną Emitenta strategicznej umowy z Zeppelin Systems GmbH
48,20
0,00
2022-12-29
GRC Zawarcie przez spółki zależne istotnych umów z Centrum Utylizacji Opon S.A.
49,00
-1,63
2022-10-20
GRC Doprecyzowanie informacji poufnej o zawarciu umowy o dofinansowanie ze spółką zależną opublikowanej w raporcie ESPI nr 5/2022 z dnia 20 października 2022 r.
59,00
-0,85
2022-10-19
GRC Zawarcie umowy o dofinansowanie w formie pożyczki przez spółkę zależną od Emitenta
60,00
0,00
2022-06-28
GRC Wykaz akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% liczby głosów na Walnym Zgromadzeniu Spółki Grupa Recykl S. A. w dniu 27 czerwca 2022 r.
64,50
0,00
2022-06-01
GRC Ogłoszenie o zwołaniu Walnego Zgromadzenia Spółki Grupa RECYKL S. A. na dzień 27 czerwca 2022 roku
71,50
-2,10
2022-05-25
GRC Wniosek Zarządu Spółki w sprawie wypłaty dywidendy za 2021 rok
71,50
-4,20
2022-03-08
GRC Wpływ aktualnej sytuacji geopolityczno -gospodarczej wywołanej agresją zbrojną Rosji na Ukrainę, na działalność Emitenta i jego Grupy Kapitałowej
57,50
-5,22
2021-12-16
GRC Podjęcie przez Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie spółki zależnej Emitenta uchwały w sprawie wypłaty dywidendy
68,50
+0,73
2021-12-14
GRC Przyjęcie przez Zarząd Spółki strategii działalności
73,50
0,00
2021-06-24
GRC Wykaz akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% liczby głosów na Walnym Zgromadzeniu Spółki Grupa Recykl S. A. w dniu 24 czerwca 2021 r.
47,00
0,00
2021-05-28
GRC Ogłoszenie o zwołaniu Walnego Zgromadzenia Spółki Grupa RECYKL S. A. na dzień 24 czerwca 2021 roku
48,00
0,00
2021-03-31
GRC Uzyskanie przez spółkę zależną pozytywnej decyzji o kwalifikacji projektu do otrzymania dofinansowania
36,00
+21,11
2021-02-10
GRC Wstępny skonsolidowany wynik finansowy Grupy kapitałowej Emitenta za 2020 rok
40,20
+21,39
2020-11-17
GRC Czwarte wezwanie akcjonariuszy do złożenia dokumentów akcji niezdematerializowanych
35,60
0,00
2020-11-02
GRC Trzecie wezwanie akcjonariuszy do złożenia dokumentów akcji niezdematerializowanych
21,40
+1,87
2020-09-29
GRC Pierwsze wezwanie akcjonariuszy do złożenia dokumentów akcji niezdematerializowanych
27,40
+2,19
2020-08-20
GRC Wykaz akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% liczby głosów na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Spółki Grupa Recykl S. A. w dniu 20 sierpnia 2020 r.
28,60
-2,10
2020-07-24
GRC Ogłoszenie o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki Grupa RECYKL S. A. na dzień 20 sierpnia 2020 roku
18,40
+4,35
2020-02-11
GRC Wstępny skonsolidowany wynik finansowy Grupy kapitałowej Emitenta za 2019 rok
22,40
0,00
  • Poprzednia strona
  • z 4
  • Następna strona