Trwa ładowanie...
Notowania

GRC Ogłoszenie o zwołaniu Walnego Zgromadzenia Spółki Grupa RECYKL S. A. na dzień 27 czerwca 2022 roku

Działając na podstawie art. 399 § 1 KSH w związku z art. 4021 § 1 KSH, Zarząd Spółki Grupa RECYKL S.A. niniejszym zwołuje Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki na dzień 27 czerwca 2022 roku, które odbędzie się w Poznaniu przy ul. A. Mickiewicza 28/7 piętro I. Posiedzenie Walnego Zgromadzenia rozpocznie się o godz. 10.00.
Treść ogłoszenia wraz z projektami uchwał znajduje się w poniższych załącznikach do raportu. Dokumenty można pobrać również ze strony internetowej Emitenta: www.recykl.pl Podstawa prawna: art. 4021 § 1 Kodeksu spółek handlowych Załączniki: 1) Ogłoszenie o zwołaniu ZWZ 2) Projekty uchwał

Załączniki

Inne komunikaty