Trwa ładowanie...
Notowania
Pobieranie danych do wykresu...

Raporty kwartalne

2022Q22022Q12021Q42021Q3
Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów28 82825 25822 39723 919
Zysk (strata) z działalności operacyjnej4 7483 9432 9786 723
Zysk (strata) brutto3 5883 5311 8466 055
Zysk (strata) netto3 1723 075-3765 850
Przepływy netto-849-1 331-5812 636
Przepływy netto z działalności operacyjnej6 7052 95610 0666 794
Przepływy netto z działalności inwestycyjnej-4 875-3 240-9 572-1 614
Przepływy netto z działalności finansowej-2 678-1 047-1 075-2 545
Aktywa razem162 914159 260143 626141 187
Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania112 677112 35898 81095 961
Zobowiązania długoterminowe69 61369 93362 68567 316
Zobowiązania krótkoterminowe43 06442 42536 12528 644
Kapitał własny50 23746 90244 81645 226
Kapitał zakładowy1 6521 6521 6521 652
Liczba akcji (tys. szt.)1 652,011 652,011 652,011 652,01
Wartość księgowa na jedną akcję (PLN)30,4128,3927,1327,38
Zysk (strata) na jedną akcję (PLN)1,921,86-0,233,54
Rozwodniona liczba akcji (tys. szt.)
Rozwodniona wartość księgowa na jedną akcję (PLN)
Rozwodniony zysk (strata) na jedną akcję (PLN)
Zadeklarowana lub wypłacona dywidenda na jedną akcję (PLN)

Raporty roczne

2021202020192018
Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów86 25466 96051 95752 317
Zysk (strata) z działalności operacyjnej16 3319 1094 3517 034
Zysk (strata) brutto14 3426 1821 8244 867
Zysk (strata) netto11 4625 1291 1303 634
Przepływy netto1 4982 837-63288
Przepływy netto z działalności operacyjnej24 33115 15022 75011 162
Przepływy netto z działalności inwestycyjnej-15 851-7 277-51 010-4 357
Przepływy netto z działalności finansowej-6 983-5 03528 198-6 518
Aktywa razem143 626134 159132 35281 525
Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania98 810100 251102 89059 243
Zobowiązania długoterminowe62 68569 30868 96937 405
Zobowiązania krótkoterminowe36 12530 94333 92121 838
Kapitał własny44 81633 90829 46222 281
Kapitał zakładowy1 6521 6521 6521 377
Liczba akcji (tys. szt.)1 652,011 652,011 652,011 376,67
Wartość księgowa na jedną akcję (PLN)27,1320,5217,8316,18
Zysk (strata) na jedną akcję (PLN)6,943,100,682,64
Rozwodniona liczba akcji (tys. szt.)
Rozwodniona wartość księgowa na jedną akcję (PLN)
Rozwodniony zysk (strata) na jedną akcję (PLN)
Zadeklarowana lub wypłacona dywidenda na jedną akcję (PLN)