Trwa ładowanie...
Notowania

GRC Wykaz akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% liczby głosów na Walnym Zgromadzeniu Spółki Grupa Recykl S. A. w dniu 27 czerwca 2022 r.

Zarząd Spółki Grupa Recykl S.A. niniejszym przekazuje wykaz akcjonariuszy, którzy na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Spółki w dniu 27 czerwca 2022 roku, które odbyło się w Poznaniu, posiadali co najmniej 5% udziału w głosach:
Roman Stachowiak, posiadający 102.351 akcji imiennych zwykłych, które uprawniają do 187.351 głosów, stanowiących 4,78 % w ogólnej liczbie głosów oraz 6,76 % głosów na tym Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu. Calley Holdings Limited, posiadająca 134.940 akcji imiennych zwykłych, które uprawniają do 134.940 głosów, stanowiących 6,31 % w ogólnej liczbie głosów oraz 8,92 % głosów na tym Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu. Magerol Holdings Limited, posiadająca 764.660 akcji imiennych zwykłych, które uprawniają do 1.164.660 głosów, stanowiących 35,78 % w ogólnej liczbie głosów oraz 50,52 % głosów na tym Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu.

Inne komunikaty