Trwa ładowanie...
bEqyHrBx

Notowania

LOKUM: strona spółki
31.03.2021, 21:10

LKD Wyznaczenie pierwszego dnia notowania w alternatywnym systemie obrotu na Catalyst obligacji serii H

Zarząd Lokum Deweloper S.A. ("Emitent") informuje, że w dniu 31 marca 2021 r. powziął informację, że w ślad za uchwałą Zarządu Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. ("GPW") nr 322/2021 w sprawie wprowadzenia do alternatywnego systemu obrotu na Catalyst 100.000 obligacji na okaziciela serii H Emitenta, o łącznej wartości nominalnej 100.000.000,00 zł i jednostkowej wartości nominalnej 1.000,00 zł ("Obligacje"), w dniu 31 marca 2021 r., Zarząd GPW podjął uchwałę nr 346/2021 w sprawie wyznaczenia na dzień 6 kwietnia 2021 r. pierwszego dnia notowań w alternatywnym systemie obrotu na Catalyst Obligacji, oznaczonych przez Krajowy Depozyt Papierów Wartościowych S.A. kodem "PLO212700036".
Zarząd GPW postanowił w ww. uchwale, iż Obligacje notowane będą w systemie notowań ciągłych pod skróconą nazwą "LKD0924".

Inne komunikaty

bEqyHrCf