Trwa ładowanie...
Zaloguj
Notowania
LOKUM: strona spółki
27.02.2024, 15:10

LKD Zawarcie przyrzeczonej umowy sprzedaży prawa użytkowania wieczystego gruntów przy al. Kanonierskiej we Wrocławiu oraz umowy o przejęciu praw i obowiązków z przedwstępnej umowy sprzedaży prawa użytkowania wieczystego nieruchomości przy al. Poprzecznej we Wrocławiu

W dniu 27.02.2024 r. LOKUM DEWELOPER Fundusz Inwestycyjny Zamknięty (podmiot z Grupy Kapitałowej Lokum Deweloper, dalej jako LD FIZ lub Kupujący) w nawiązaniu do raportów numer 3/2022 z dnia 25.02.2022 r. oraz 3/2024 z dnia 11.01.2024r. zawarł z dwoma spółkami powiązanymi ze sobą kapitałowo (łącznie jako Sprzedający), w ramach jednej transakcji biznesowej, przyrzeczoną umowę sprzedaży prawa użytkowania wieczystego (częściowo w formie umowy warunkowej) gruntów wraz z własnością budynku przy al. Kanonierskiej we Wrocławiu, obręb Sołtysowice, o łącznej powierzchni ok. 35 ha (Nieruchomość).
Łączna cena sprzedaży Nieruchomości wyniosła 45 mln zł netto, na poczet której zaliczony został uiszczony przez Kupującego zadatek. Umowa sprzedaży zawiera standardowe dla tego typu transakcji postanowienia dotyczące zapewnień i oświadczeń sprzedawcy i kupującego oraz dotyczące odpowiedzialności Stron. Jednocześnie w nawiązaniu do raportów bieżących nr 3/2024 z dnia 11.01.2024 r., nr 34/2022 z dnia 21.11.2022 r., nr 18/2020 z dnia 13.08.2020 r. oraz nr 25/2018 z dnia 12.09.2018 r. Zarząd Lokum Deweloper S.A. (Emitent) informuje, że LD FIZ w dniu 27.02.2024 r. przejęło prawa i obwiązki Olczyk Sp. z o. o. Lokum 11 S.K.A. wynikające z przedwstępnej umowy nabycia prawa użytkowania wieczystego do części nieruchomości gruntowych przy al. Poprzecznej we Wrocławiu.

Inne komunikaty