Trwa ładowanie...
bDXTiXhh

Notowania

MLS Proces badania urządzenia „Covid Detector”

Zarząd ML System S.A. („Spółka”, „Emitent”), bazując na informacjach uzyskanych od podmiotu prowadzącego badanie na zlecenie Emitenta, szacuje, że podstawowe badanie oceny przydatności klinicznej, czułości i specyficzności urządzenia „Covid Detector” do bezinwazyjnej diagnostyki w czasie rzeczywistym zakażeń wywołanych przez wirus SARS-CoV-2 z wydmuchiwanego powietrza, o którym Emitent informował raportem bieżącym nr 5/2021 z dnia 11.02.2021, powinno zakończyć się w terminie ok. 2 tygodni od dnia przekazania niniejszego raportu.
Emitent prowadzi rozmowy z wybranymi podmiotami, które mogą być zainteresowane wykorzystaniem urządzenia „Covid Detector” w przypadku potwierdzenia jego skuteczności i przydatności i wprowadzenia urządzenia do obrotu (np. podmioty zarządzające portami lotniczymi). Wg stanu na dzień sporządzenia niniejszego raportu nie jest możliwe wskazanie przez Emitenta realnego terminu zakończenia tych rozmów i ich wyniku. O wynikach oceny skuteczności diagnostycznej urządzenia oraz ewentualnych kolejnych istotnych etapach związanych z oceną i możliwą komercjalizacją urządzenia „Covid Detector”, Spółka będzie informowała w trybie stosownych raportów. Spółka zastrzega, iż powyższe założenia mogą ulegać w przyszłości zmianom z uwagi na to, iż opierają się na wielu czynnikach, w tym czynnikach niezależnych od Spółki. Spółka zastrzega, iż przyjęte założenia, wykonane ani planowane działania nie gwarantują uzyskania pozytywnej oceny skuteczności diagnostycznej urządzenia Covid Detector ani jego dopuszczenia do obrotu.

Inne komunikaty

bDXTiXhP