Trwa ładowanie...
bDYeiDfp

Notowania

GETIN: strona spółki
1.04.2021, 11:53

GTN Aktualizacja informacji poufnej

Zarząd Getin Holding S.A. („Emitent”), informuje, że w związku ze spełnieniem wszystkich warunków określonych w warunkowej umowie sprzedaży akcji zawartej dnia 26 lutego 2021 r. przez Emitenta wraz z Getin International S.A. w likwidacji z siedzibą we Wrocławiu ("GISA"), jako sprzedającymi, z ZAO Minsk Transit Bank z siedzibą w Mińsku, Białoruś („MTB”), jako kupującym, dziś, tj. dnia 1 kwietnia 2021 rok Emitent i GISA zawarli z MTB umowy sprzedaży wszystkich należących do Emitenta i GISA akcji ZAO Idea Bank z siedzibą w Mińsku, Białoruś ("Idea Bank Białoruś"), które to umowy poddane zostały prawu białoruskiemu ("Lokalne Umowy Sprzedaży").
Zgodnie z Lokalnymi Umowami Sprzedaży Emitent zbył na rzecz MTB 120 990 akcji Idea Bank Białoruś za łączną cenę 49.999.117,50 rubli białoruskich (co stanowi równowartość 75.703.663,81 zł wg średniego kursu NBP z dnia 31 marca 2021 r.), a GISA zbyła na rzecz MTB 2 akcje Idea Bank Białoruś za łączną cenę 882,50 rubli białoruskich (co stanowi równowartość 1.336,19 zł wg średniego kursu NBP z dnia 31 marca 2021 r.). Dziś doszło do zapłaty ceny oraz przeniesienia akcji. O przebiegu transakcji Emitent informował w drodze raportów bieżących nr 25/2020 z dnia 19 listopada 2020 r., nr 4/2021 z dnia 29 stycznia 2021 r. i nr 7/2021 z dnia 26 lutego 2021 r. Podstawa prawna: art. 17 ust. 1 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady UE nr 596/2014 z dnia 16 kwietnia 2014 r. w sprawie nadużyć na rynku – informacje poufne.

Inne komunikaty

bDYeiDfX