Trwa ładowanie...
bEhUAyKt

Notowania

MRH Wypowiedzenie umowy najmu lokalu

Zarząd Mr Hamburger S.A. z siedzibą w Dąbrowie Górniczej (dalej: Spółka/Emitent) informuje, iż w dniu dzisiejszym otrzymał informację o skutecznym złożeniu przez Spółkę wypowiedzenia umowy najmu lokalu w Raculi, gdzie prowadzona jest obecnie restauracja w sieci Leśne Runo. Wypowiedzenie zostało złożone ze skutkiem na dzień 31 maja 2021 r. Umowa została wypowiedziana w oparciu o zapisy i na zasadach z niej wynikających.
Zarząd wskazuje, iż przedmiotowe wypowiedzenie jest konsekwencją spadku obrotów w długim okresie czasu, braku rentowności prowadzonej restauracji oraz przyjęcia nowej strategii i wizji Spółki, o czym Emitent komunikował w drodze raportu ESPI nr 25/2020 z dn. 29 grudnia 2020 r.

Inne komunikaty

bEhUAyLb