Trwa ładowanie...
bEihBWAB

Notowania

AIN Przekazanie środków na wykup obligacji serii B i wypłatę odsetek za ostatni okres odsetkowy

Zarząd ABS Investment SA z siedzibą w Bielsku-Białej (dalej: "Spółka") informuje, iż w dniu dzisiejszym przekazał do Krajowego Depozytu Papierów Wartościowych SA z siedzibą w Warszawie środki finansowe na wykup wszystkich wyemitowanych przez Spółkę Obligacji serii B, tj. 2.000 Obligacji o wartości nominalnej 1.000,00 zł każda, tj. o łącznej wartości nominalnej 2.000.000,00 zł (dalej: Obligacje serii B) oraz na wypłatę odsetek za ostatni okres odsetkowy w pełnej wysokości. Wykup Obligacji serii B Spółki oraz wypłata odsetek za ostatni okres odsetkowy zostaną zrealizowane w dniu 12 kwietnia 2021 r., tj. zgodnie z terminem wskazanym w warunkach emisji Obligacji serii B.

Inne komunikaty

bEihBWBj