Trwa ładowanie...
bESGjIJh
Notowania
LARQ: strona spółki
7.04.2021, 12:51

LRQ otrzymanie zawiadomienia w trybie art. 69 ustawy o ofercie

W nawiązaniu do raportu bieżącego 2/2021 z 11 stycznia 2021 r., 3/2021 z 14 stycznia 2021 r. oraz 12/2021 z 31 marca 2021 r. zarząd LARQ S.A. z siedzibą w Warszawie („Larq”) informuje, iż 6 kwietnia 2021 r. otrzymał zawiadomienie („Zawiadomienie”), złożone przez Pawła Orłowskiego stosownie do regulacji art. 87 ust. 1a w zw. z art. 87 ust. 1 pkt 5 i 6 w zw. z art. 69 ust. 1 w zw. z art. 69 ust. 2 pkt 2 w zw. z art. 87 ust. 3 ustawy z 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych (t.j. Dz.U. z 2020 r. poz. 2080 ze zm.).
W Zawiadomieniu Paweł Orłowski, działając jako jedna ze stron porozumienia akcjonariuszy, wskazał, że 31 marca 2021 r. nastąpiło wygaśnięcie porozumienia akcjonariuszy zawartego 10 stycznia 2021 r. Pełna treść Zawiadomienia (wraz ze stanem posiadania poszczególnych stron porozumienia akcjonariuszy ujętym rozdzielnie) stanowi załącznik do raportu.

Załączniki

Inne komunikaty

bESGjIJP