Trwa ładowanie...
bDTarHYl

Notowania

ULMA: strona spółki
7.04.2021, 15:04

ULM Rezygnacja członka Rady Nadzorczej ULMA Construccion Polska S.A.

Zarząd ULMA Construccion Polska S.A. z siedzibą w Koszajcu (dalej „Emitent”), iż w dniu 7 kwietnia 2021 r. członek Rady Nadzorczej ULMA Construccion Polska S.A., Pan Jose Joaquin Ugarte Azpiri złożył oświadczenie o rezygnacji z pełnionej funkcji ze skutkiem na dzień otwarcia obrad najbliższego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki, jednak nie później niż z dniem 30 czerwca 2021 r.
Zgodnie z treścią oświadczenia, rezygnacja nastąpiła z przyczyn osobistych. Podstawa prawna: § 5 ust. pkt 4) Rozporządzenia Ministra Finansów w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim.

Inne komunikaty

bDTarHYT