Trwa ładowanie...
bDTayTvp

Notowania

PZU: strona spółki
7.04.2021, 18:49

PZU Publikacja Sprawozdania o wypłacalności i kondycji finansowej PZU SA na 31 grudnia 2020 roku i za rok obrotowy zakończony tego dnia

Zarząd Powszechnego Zakładu Ubezpieczeń Spółki Akcyjnej („PZU SA”, „Spółka”), działając na podstawie art. 17 ust. 1 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 596/2014 z 16 kwietnia 2014 roku w sprawie nadużyć na rynku (rozporządzenie w sprawie nadużyć na rynku) oraz uchylającego dyrektywę 2003/6/WE Parlamentu Europejskiego i Rady i dyrektywy Komisji 2003/124/WE, 2003/125/WE i 2004/72/WE („Rozporządzenie MAR”), informuje, że 7 kwietnia 2021 roku podjął uchwałę w sprawie przyjęcia oraz przedłożenia Radzie Nadzorczej PZU SA Sprawozdania o wypłacalności i kondycji finansowej Powszechnego Zakładu Ubezpieczeń Spółki Akcyjnej na 31 grudnia 2020 roku i za rok obrotowy zakończony tego dnia.
Jednocześnie Zarząd PZU SA informuje, że również 7 kwietnia 2021 roku uchwałę w sprawie zatwierdzenia Sprawozdania o wypłacalności i kondycji finansowej Powszechnego Zakładu Ubezpieczeń Spółki Akcyjnej na 31 grudnia 2020 roku i za rok obrotowy zakończony tego dnia podjęła Rada Nadzorcza Spółki. Obowiązek ujawnienia Sprawozdania wynika z art. 289 ust. 2 ustawy z dnia 11 września 2015 roku o działalności ubezpieczeniowej i reasekuracyjnej (t.j.: Dz. U. z 2020 roku, poz. 895 z późn. zm.). Zarząd PZU SA przekazuje Sprawozdanie w załączeniu.

Załączniki

Inne komunikaty

DataTytułKursZmiana
2021-04-07
PZU Przedłużenie zlecenia na przeglądy i badania sprawozdań finansowych
34,55
-1,51
2021-04-07
PZU Publikacja Sprawozdania o wypłacalności i kondycji finansowej PZU SA na 31 grudnia 2020 roku i za rok obrotowy zakończony tego dnia
34,55
-1,51
2021-03-25
PZU Ujawnienie opóźnionej informacji poufnej oraz przyjęcie i zatwierdzenie Polityki kapitałowej i dywidendowej Grupy PZU na lata 2021 - 2024
33,70
-0,92
2021-03-25
PZU Ujawnienie opóźnionej informacji poufnej oraz przyjęcie i zatwierdzenie Strategii Grupy PZU na lata 2021-2024
33,70
-0,92
2021-01-19
PZU Terminy publikacji raportów okresowych w roku obrotowym 2021
32,00
-3,13
2020-12-29
PZU Zmiana udziału w ogólnej liczbie głosów PZU SA – zwiększenie stanu posiadania powyżej 5% ogólnej liczby głosów
32,65
+0,77
2020-11-25
PZU Nabycie obligacji emitowanych przez Bank Gospodarstwa Krajowego S.A. na rzecz Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 i gwarantowanych przez Skarb Państwa Rzeczpospolitej Polskiej
27,00
-0,89
2020-11-19
PZU QSr 3/2020: formularz "rozszerzonego" skonsolidowanego raportu kwartalnego
25,90
0,00
2020-11-18
PZU Zgoda Rady Nadzorczej PZU SA na nabycie obligacji emitowanych przez Bank Gospodarstwa Krajowego S.A. na rzecz Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 i gwarantowanych przez Skarb Państwa Rzeczpospolitej Polskiej
25,90
0,00
2020-11-02
PZU Zawarcie Aneksu nr 1 do Umowy zlecenia o okresowe udzielanie gwarancji ochrony kredytowej nierzeczywistej oraz Aneksu nr 1 do Umowy ramowej zlecenia o okresowe udzielanie kontrgwarancji
22,16
0,00
bDTayTvX