Trwa ładowanie...
bDTazHsl

Notowania

Allegro: strona spółki
7.04.2021, 20:39

ALE Powiadomienia o transakcjach otrzymane zgodnie z art. 19 MAR

Rada Dyrektorów Allegro.eu (“Spółka”, łącznie ze spółkami zależnymi “Grupa”) niniejszym informuje o otrzymaniu powiadomień o transakcjach („Powiadomienia”), które zostały przesłane przez następujące Osoby Pełniące Obowiązki Zarządcze w Spółce, w Allegro.pl sp. z o.o. („Allegro.pl”) i Ceneo.pl sp. z o.o. (“Ceneo.pl”) – polskich spółkach zależnych Spółki, zgodnie z art. 19.1 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 596/2014 z dnia 16 kwietnia 2014 r. w sprawie nadużyć na rynku (rozporządzenie w sprawie nadużyć na rynku) oraz uchylającego dyrektywę 2003/6/WE Parlamentu Europejskiego i Rady i dyrektywy Komisji 2003/124/WE, 2003/125/WE i 2004/72/WE:
- Wojciech Bogdan (Członek Zarządu Ceneo.pl i Chief Data Officer w Allegro.pl), - Jonathan Eastick (Dyrektor Wykonawczy Spółki i Dyrektor Finansowy Grupy Allegro), - Marcin Łachajczyk (Członek Zarządu i Managing Director w Ceneo.pl), - Francois Nuyts (Dyrektor Wykonawczy Spółki i Prezes Grupy Allegro), - Piotr Szybiak (Członek Zarządu i Chief Technology Officer w Allegro.pl) oraz - Damian Zapłata (Członek Zarządu i Chief Commercial Officer w Allegro.pl). Powiadomienia dotyczą instrumentów finansowych związanych z akcjami Spółki, przyznanych w ramach programu motywacyjnego Grupy („AIP”, Plan Motywacyjny Allegro) jej kadrze kierowniczej i pracownikom, w tym osobom wskazanym wyżej. Spółka przyznała wyżej wymienionym osobom warunkową nagrodę uprawniającą do otrzymania akcji zwykłych Spółki o wartości nominalnej 0,01 zł każda. Nagrody zostały przyznane w jako jednostki PSU (nagrody w formie akcji z tytułu osiągniętych wyników) w ramach AIP. Zgodnie z zasadami PSU ostateczna liczba akcji, które zostaną udostępnione w roku 2024, może być wyższa lub niższa od liczby docelowej, której dotyczy powiadomienie, w zależności od spełnienia warunków dotyczących ustalonych wyników w ciągu trzech lat obrotowych 2021 - 2023. Szczegółowe informacje na temat AIP znajdują się w skonsolidowanym raporcie rocznym Spółki za rok 2020. Powiadomienia zostały załączone do niniejszego raportu. Allegro.eu jest luksemburską spółką akcyjną (société anonyme), adres siedziby: rue Hildegard von Bingen 1, L – 1282 Luksemburg, Wielkie Księstwo Luksemburga, R.C.S. Luksemburg: B214830.

Załączniki

Inne komunikaty

bDTazHsT