Trwa ładowanie...
bDTlEWTF

Notowania

QUERCUS: strona spółki
8.04.2021, 12:49

QRS Korekta raportu rocznego za rok obrotowy 2020 obejmujący okres od 01.01.2020 do 31.12.2020

Zarząd Quercus TFI S.A. (dalej „Emitent”) informuje, iż w raporcie rocznym Emitent nie dołączył dokumentów obejmujących stanowiska Zarządu i Rady Nadzorczej do opinii firmy audytorskiej.
Emitent niezwłocznie przekaże do publicznej wiadomości skorygowany ww. raport roczny. W załączeniu przekazujemy stanowiska Zarządu i Rady Nadzorczej do opinii. Podstawa prawna: § 15 ust. 4 RMF w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim.

Załączniki

Inne komunikaty

bDTlEWUn