Trwa ładowanie...
bDTlwbDp

Notowania

ARH Spełnienie jedynego warunku zawieszającego określonego w przedwstępnej umowy sprzedaży udziałów i akcji dotyczącej pośredniego nabycia pakietu większościowego akcji w Archicom S.A. zawartej dnia 17 lutego 2021 roku

Zarząd spółki Archicom S.A. („Emitent”), w nawiązaniu do raportu bieżącego nr 9/2021 z dnia 18 lutego 2021 roku informuje, że dzisiaj, tj. 8 kwietnia 2021 roku powziął informację o decyzji Prezesa Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów z dnia 6 kwietnia 2021 roku o wyrażeniu bezwarunkowej zgody na dokonanie koncentracji, polegającej na przejęciu przez Echo Investment S.A. z siedzibą w Kielcach wyłącznej kontroli nad DKR Investment sp. z o.o. z siedzibą we Wrocławiu i DKR Invest S.A. z siedzibą we Wrocławiu, w wyniku czego Echo Investment S.A. pośrednio nabędzie większościowy pakiet akcji stanowiących około 65,99% ogółu głosów w Archicom S.A.
Uzyskanie zgody na powyżej opisaną koncentrację było jedynym warunkiem zawieszającym przewidzianym w przedwstępnej umowie sprzedaży udziałów i akcji dotyczącej pośredniego nabycia pakietu większościowego akcji w Archicom zawartej w dniu 17 lutego 2021 roku.

Inne komunikaty

bDTlwbDX