Trwa ładowanie...
bDTlIGER

Notowania

ACTION: strona spółki
8.04.2021, 16:28

ACT Czynności Emitenta w ramach wykonywania układu. Wpis hipotek na zabezpieczenie wykonania układu.

Zarząd ACTION S.A. (Spółka, Emitent), w nawiązaniu do raportu bieżącego nr 4/2021 z dnia 22.01.2021 r., informuje, iż Emitent w dniu dzisiejszym powziął informację o dokonaniu przez Sąd Rejonowy dla Krakowa-Podgórza w Krakowie wpisu hipotek w dziale IV ksiąg wieczystych prowadzonych dla nieruchomości Spółki położonych w Krakowie, o numerach KR1P/00331682/8 (na prawie użytkowania wieczystego nieruchomości oraz prawie własności budynku i urządzenia stanowiących odrębną nieruchomość), nr KR1P/00331683/5 (na prawie użytkowania wieczystego nieruchomości)oraz KR1P/00366251/2 (na prawie użytkowania wieczystego nieruchomości). Łączna suma hipotek 259.538 tys. zł.
Powyższe hipoteki zostały ustanowione jako hipoteki łączne z równym prawem pierwszeństwa na rzecz 50 Wierzycieli, to jest na rzecz każdego z Wierzycieli należących do Grupy I oraz Grupy IV, który zgłosił się do Spółki po dniu wydania postanowienia o zatwierdzeniu Układu, nie później niż w terminie 2 (dwóch) tygodni od dnia uprawomocnienia się postanowienia o zatwierdzeniu Układu. Powyższe Emitent ustalił na podstawie informacji z Elektronicznego Systemu Ksiąg Wieczystych. Postanowienia o dokonaniu wpisu nie zostały dotychczas doręczone Spółce.

Inne komunikaty

bDTlIGFz