Trwa ładowanie...
bEajAxed

Notowania

CBD Uzgodnienie planu połączenia z Vapem sp. z o.o.

Zarząd Cannabis Poland S.A. z siedzibą w Warszawie ("Emitent") informuje, iż w dniu wczorajszym na stronie internetowej Emitenta został opublikowany, uzgodniony w dniu 31.03.2021 roku plan połączenia Emitenta z Vapem sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie.
W załączeniu do niniejszego raportu Zarząd Emitenta przekazuje do publicznej wiadomości uzgodniony Plan Połączenia, wraz z załącznikami, tj.: 1/ projektem uchwały Walnego Zgromadzenia Cannabis Poland S.A. o połączeniu Spółek; 2/ projektem uchwały Zgromadzenia Wspólników Vapem sp. z o.o. o połączeniu Spółek; 3/ ustaleniem wartości majątku Vapem sp. z o.o. na dzień 01.03.2021 roku; 4/ oświadczeniem zawierającym informację o stanie księgowym Vapem sp. z o.o. sporządzoną dla celów połączenia na dzień 01.03.2021 roku, przy wykorzystaniu tych samych metod i w takim samym układzie jak ostatni bilans roczny. Zarząd Emitenta informuje, że zgodnie z przepisem art. 500 §2(1) kodeksu spółek handlowych plan połączeniu Spółek łączących się nie podlega ogłoszeniu w Monitorze Sądowym i Gospodarczym. Zarząd Emitenta informuje, że akcjonariusze, zgodnie do treści art. 505 §3(1) kodeksu spółek handlowych mogą zapoznać się z dokumentami wymienionymi w przepisie art. 505 §1 kodeksu spółek handlowych dotyczącymi połączenia, codziennie począwszy od dnia publikacji niniejszego raportu, nieprzerwanie do dnia zakończenia zgromadzenia podejmującego uchwałę w sprawie połączenia, na stronie internetowej odpowiednio dla Emitenta: https://www.cannabispolandsa.com/, a dla Vapem sp. z o.o.: https://vapem.eu/. Podstawa prawna: Art. 17 ust. 1 MAR - informacje poufne

Załączniki

Inne komunikaty

bEajAxeL