Trwa ładowanie...
bEgJfIJh

Notowania

SIN Decyzja KDPW S.A. w sprawie podziału akcji Solar Innovation S.A.

Zarząd Solar Innovation S.A. (dalej: „Spółka”) informuje, że powziął informację, iż na wniosek Spółki Krajowy Depozyt Papierów Wartościowych S.A. w Warszawie ("KDPW") oświadczeniem nr 542 /2021 z dnia 09.04.2021 r. postanowił dokonać wymiany (podziału):
1) 7.877.000 akcji zwykłych na okaziciela Spółki, oznaczonych kodem PLTABLO00012, o wartości nominalnej 1,00 zł w proporcji 1:10 i wyznaczyć dzień podziału na 15 kwietnia 2021 r. Począwszy od tego dnia na rynku New Connect prowadzonym przez GPW w Warszawie S.A. notowanych będzie 78.770.000 akcji zwykłych na okaziciela Spółki o wartości nominalnej 0,10 zł, 2) 16.000.000 akcji zwykłych na okaziciela Spółki, oznaczonych kodem PLTABLO00038, o wartości nominalnej 1,00 zł w proporcji 1:10 i wyznaczyć dzień podziału na 15 kwietnia 2021 r. Po podziale zarejestrowanych będzie w KDPW 160.000.000 akcji zwykłych na okaziciela Spółki o wartości nominalnej 0,10 zł (akcje nie będące przedmiotem obrotu na rynku New Connect). Zarząd Spółki wyjaśnia, że decyzja KDPW wydana została w związku z uchwalonym zmniejszeniem wartości nominalnej akcji Spółki przy jednoczesnym zwiększeniu ich ilości przez Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Emitenta w dniu 28 stycznia 2021 roku. Przedmiotowa zmiana została zarejestrowana przez właściwy sąd rejestrowy w dniu 26 marca 2021 r.

Inne komunikaty

bEgJfIJP